lördag 30 september 2023

inloggad som

Nytt deeptech-bolag tar in 22 miljoner…

|  
|  ,

Lundadoldisen Emulate Energy tar, mindre än två år efter grundandet, in 22 miljoner kronor inför kommersialiseringen av sin produkt senare i år. Bolaget utvecklar ett virtuellt batteri för elnät och kraftsystem, som med hjälp av algoritmer ska kunna åstadkomma storskalig energilagring precis som ett fysiskt batteri. 

– Å ena sidan håller samhället på att elektrifiera bilflottan och det installeras allt fler elektriska värmepumpar och varmvattenberedare. Å andra sidan håller vi på att ersätta tillförlitlig elproduktion med intermittent produktion som sol- och vindkraft. Det gör det utmanande att matcha utbud mot efterfrågan utan energilagring, säger Emulate Energys vd Shwan Lamei. 

Han är lundensare med examen i industriell ekonomi från LTH, men bosatt i Boston där Emulate har sitt andra kontor. Affärsidén är baserad på medgrundaren Daria Madjidians forskning vid MIT i just Boston om efterfrågeflexibilitet hos elektriska hushållslaster. Elektriska laster är sådant som belastar elnätet, som värmepumpar och elbilsladdare, det vill säga den del i en elektrisk krets som omvandlar elektricitet till exempelvis ljus eller värme.

– Efterfrågeflexibilitet är den förmåga som finns hos elektriska laster att justera förbrukningen utan att påverka kvalitet och komfort för slutanvändarna. Det finns alltså en inneboende flexibilitet i elsystemen. Om du behöver din elbil klockan sju spelar det ingen roll om den laddas klart klockan ett eller sex. Men för hela kraftsystemet finns det ett stort värde i att kunna styra tusentals sådana laster och skapa balans mellan vad som produceras och förbrukas, säger Daria Madjidian. 

Emulate utvecklar därför en mjukvara som gör det möjligt för elbolagen att koppla ihop och styra alla elektriska laster från en och samma plats. Programmet analyserar flexibiliteten på makronivå och presenterar den som ett digitalt batteri som elhandlarna kan styra över. 

– Efterfrågeflexibiltet är en latent resurs som inte kostar något, inte har någon miljöpåverkan och kan göra enorm nytta i att sänka samhällskostnaderna och snabba på energiomställningen. Man behöver inga dyrbara tungmetaller, ingen produktion och det finns enorma vinster för samhället, säger Shwan Lamei. 

Emiliano Strauss

Lundadoldisen Emulate Energy tar, mindre än två år efter grundandet, in 22 miljoner kronor inför kommersialiseringen av sin produkt senare […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • …och tunga delägare

    ,
    Utöver kapital får Emulate Energy in tunga och strategiska delägare i form av Axel Johnson-koncernen via Axsol, Skellefteå Kraft och Utvecklingsklustret […]