tisdag 26 september 2023

inloggad som

…och har nu fyra egna innovationer i projektportföljen

|  
|  

Aqilion har sedan fokusskiftet 2018 samlat fem projekt i projektportföljen, varav fyra är egna innovationer från bolagets forskningsverksamhet. Senast startade bolaget projektet Girtab, som nu är klart att träda in i preklinik.

– Jag är jätteglad att vi valde att ta steget mot att bygga ett bioteknikbolag, att vi vågade satsa på ett svårt område med stora mediciniska behov som inflammation och att vi har så många egna innovationer, säger Aqilions vd Sarah Fredriksson.

Bolagets utvecklingsarbete fokuserar på att hitta molekyler som interagerar med fyra olika biologiska målmolekyler i kroppen och får igång önskade reaktioner. I projektet Girtab har Aqilion valt ut en läkemedelskandidat mot tarmsjukdomen ulcerös kolit som snart ska gå in i preklinisk forskningsfas och Polaris är ett projekt inom kronisk inflammation i väldigt tidig fas.

– Vi har också kommit långt med Alnitak där vi har två projekt. Dels mot kroniska systemiska sjukdomar som till exempel ledgångsreumatism där vi har fina resultat i sjukdomsmodeller och är i skedet att välja ut lämplig molekyl för fortsatt klinisk utveckling. Dels mot kroniska sjukdomar inom centrala nervsystemet, vi arbetar nu med att ta fram kandidater med rätt egenskaper för att ta sig över blod-hjärnbarriären.

Aqilion-teamet består av runt tio personer som samarbetar med externa laboratorier och diskuterar kontinuerligt med presumtiva partner.

– Vi vill vara väldigt duktiga på den tidiga utvecklingsfasen och sedan hitta partner för att ta fram kliniska strategier och för genomförandet, säger Sarah Fredriksson.

Elisabet Ottosson

Aqilion har sedan fokusskiftet 2018 samlat fem projekt i projektportföljen, varav fyra är egna innovationer från bolagets forskningsverksamhet. Senast startade […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad