måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Xinnate inleder kliniska studer

|  
|  

Xinnate inleder den första kliniska studien av produkten BioC sårgel, efter ett års försening. Till en början inriktade sig bolaget på brännskadade som patientgrupp, men i och med pandemin blev det svårt att komma in på intensivvårdsavdelningarna och företaget tvingades tänka om.

– Vi har nu ändrat inriktning och kommer att fokusera på den medfödda sjukdomen epidermolysis bullosa, EB. Dessa patienter som ofta kallas fjärilsbarn har en genetisk förändring som gör att huden är extra skör och vid minsta tryck bildar blåsor och svårläkta sår. Vi har i våra modeller sett resultat som gör att vi verkligen tror att vår produkt kan göra skillnad för dessa patienter, säger Helene Hartman, vd för Xinnate.

Produkten, som ska förebygga och behandla infektioner i sår, utnyttjar kroppsegna mekanismer och tros delvis kunna ersätta antibiotikaanvändning. Fas 1-studien som nu startar görs på friska frivilliga och fas 2 kommer att inledas nästa år i samarbete med ett stort EB-center i Freiburg, Tyskland.

– Det känns fantastiskt att få vara med och utveckla en produkt som potentiellt kan vara effektiv mot en så smärtsam sjukdom där det i dag inte finns någon lindring.

Bolaget planerar för att ta in kapital under senvåren av existerande ägare.

– Vi tar in ett bryggkapital under senvåren från i första hand existerande ägare. Dessa pengar kommer att läggas på att förbereda den kliniska studien på EB-patienter. När planen är på plats kommer vi i slutet av året att göra en nyemission för att finansiera studien, säger Helene Hartman.

Julia Eriksson

Xinnate inleder den första kliniska studien av produkten BioC sårgel, efter ett års försening. Till en början inriktade sig bolaget […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad