lördag 2 december 2023

inloggad som

Gedea Biotech tar in elva miljoner till svampstudie

Under 2018 ska forskningsavknoppningen Gedea Biotech inleda de första kliniska försöken med sin livsmedelsklassade substans, som visat sig ha gynnsam effekt på bakterie- och svampinfektioner i underlivet. Studien bekostas med elva miljoner kronor i färskt riskkapitalbolag från bland andra Almi Invest Syd och Porte-Monnaie Venture.

Gedeas substans GA101 hämmar tillväxten av biofilm från bakterier och svampsporer, vilket hindrar dem från att fästa i vaginans slemhinna. Dagens behandlingar av svamp- och bakterieinfektioner i underlivet baseras i första hand på antibiotika, som gradvis förlorar sin verkningsgrad och inte kan användas fullt ut av gravida.

Gedeas behandlingskur räknas som medicinteknik och eftersom substansen redan är livsmedelsklassad kan bolaget gå direkt på så kallad verifieringsstudie. I sommar ska bolaget inleda studien på ett 30-tal patienter i regionen som lider av underlivsbesvär.

– Studien tar lite mer än ett halvår och ska ligga till grund för CE-märkning som vi räknar med att få om 1,5 till 2 år, säger vd Anette Säfholm till Rapidus.

Hon har en bakgrund från bland annat Idogen och Reccan Diagnostics men är nu en av två som jobbar heltid med Gedea Biotech. Därutöver arbetar bolagets fyra grundare Olov Sterner, Sophie Manner, Ulf Ellervik och Helena Stevens med bolaget vid sidan av sina ordinarie tjänster. Den sistnämnda är gynekolog, de övriga forskare inom organisk kemi vid Lunds universitet.

Gedea grundades så sent som 2016 och har hittills drivits med mindre tillskott från LU Holding och bidrag från Vinnova. Nu kliver Almi Invest Syd, Porte-Monnaie Venture samt ett konsortium av affärsänglar från Connect Sveriges sydsvenska gren in som nya delägare. Även LU Holding, grundarna och de två anställda samt ett mindre antal privatpersoner deltar i emissionen.

Gedea Biotech har sin verksamhet på bioinkubatorn Smile i Lund. Ordföranden Olov Sterner har varit inblandad i en lång rad forskningsavknoppningar och sitter i dag i styrelsen för noterade Lundabolagen Gabather och Respiratorius samt Glactone Pharma, med bas i Helsingborg.

För Porte-Monnaie Venture blir Gedea första nyinvesteringen på länge. Riskkapitalbolaget grundades 2013 av Qlik-grundaren Staffan Gestrelius, Pouyan Kasraian och Johan Falk. Porte-Monnaie är sedan tidigare storägare i LTH-avknoppningen Cognibotics men sålde i våras tillbaka sin andel av Lundabolaget Bioactive Polymers till medgrundaren Roland Andersson.

Erik Olausson

Under 2018 ska forskningsavknoppningen Gedea Biotech inleda de första kliniska försöken med sin livsmedelsklassade substans, som visat sig ha gynnsam […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad