Här är LMK:s investeringar efter Axis-affären

Datum Bolag Investering
Maj 2015 Tagmaster LMK Venture går in med 30 mkr i Tagmaster.
Juni 2015 Hövding Kvittar 3,1 mkr i skulder mot aktier i listningsemissionen.
LMK äger 21 procent inför emissionen.
Juni 2015 Image Systems Kvittar lån mot aktier.
Aug 2015 Heliospectra LMK Ventures står för 3 mkr av de 25 mkr som Heliospectra tar in.
Aug 2015 North Chemical Peter Ragnarsson köper via bolagen LMK Industri, LMK Forward och Nocroc Ventures ytterligare aktier i North Chemical.
Aug 2015 Zobito LMK och Martin Gren investerar i Zobito, som stänger sin första fond.
Höst 2015 CLX LMK och Martin Gren förbinder sig att teckna aktier för 50 mkr var i CLX.
Nov 2015 Zaplox LMK Venture är med i emissionen då Zaplox tar in 15 mkr från existerande ägare.
Nov 2015 Episurf Medical Mikael Lönn och LMK är garanter när Episruf Medical tar in pengar. Båda ägare sedan tidigare.
Dec 2016 Spiideo LMK är med i emissionen då Spiideo tar in 15 mkr från existerande ägare.
Feb 2016 CLS Kvittar lån till CLS på 2 mkr mot nya aktier.
Feb 2016 BioInvent I BioInvents emission på totalt 234 mkr är LMK garant för 50 mkr.
April 2016 Spago Nanomedical LMK Forward och Mikael Lönn är bland de största investerarna när Spago Nanomedical tar in 15 mkr.
April 2016 Gaming Corps Total emission om 7,8 mkr.
Maj 2016 Senzimes Är med i ett garantikonsortium för emission om 15,2 mkr.
Maj 2016 Photocat LMK och Mikael Lönn är största investerarnan när Photocat tar in 9,6 mkr.
Maj 2016 Aros Bostad LMK Industri förvärvar 10 % via riktad nyemission
Maj 2016 Hövding LMK tecknar sin andel av Hövdings nyemission på totalt 42 mkr.
Juni 2016 SolTech Energy LMK Venture Partners får 0,5 procent av aktierna i SolTechEnergy genom en emission om totalt 11,2 mkr.
Juni 2016 CLX LMK röstar för företrädesemission på 624 mkr för att möjliggöra köpet av Mblox. Går tillsammans med Martin Gren även in i garantikonsortium för emissionen.
Juli 2016 Axichem Lånar ut 1 mkr som brygg-lån.
Aug 2016 Nanologica LMK och Mikael Lönn är med i ett garantikonsortium för emission 22,7 mkr.
Aug 2016 Zaplox LMK Venture är med i emissionen då Zaplox tar in 15 mkr från existerande ägare.
Okt 2016 Crunchfish LMK går in med 1 mkr i Cruncfish listningsemission om totalt 60 mkr.
Nov 2016 Edgeware LMK åtar sig att teckna aktier för 30 mkr. Martin Gren för 50 mkr.
Nov 2016 Bambuser LMK är med i emission om totalt ca 14 mkr.
Nov 2016 Idea Hunt LMK är med i emission om totalt 3 mkr.
Nov 2016 Quartiers Properties LMK Forward går in som garant om 10 mkr i emission om 19 mkr.

Saknar du något i listan? Mejla till rapidus@rapidus.se så kompletterar vi den.

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: