lördag 2 december 2023

inloggad som

Många projekt i Wihlborgs klimatarbete

|  
|  

Fossilfritt stål och likströmskablar. Det är några av fastighetsbolaget Wihlborgs senaste givar i jakten på ett klimatsmartare fastighetsbestånd.

I november påbörjar Wihlborgs utbyggnaden av ett likströmsnät mellan den egna byggnaden Alfa 3-6 (Studentkåren 2) på Ideon och Blekingska nationens studentboende. Projektet genomförs i samarbete med IT-entreprenören Jonas Birgersson och syftar till att skapa ett öppet, oberoende system för energidistribution.

I Wihlborgs fastighet Alfa 3-6 kommer ett batteri att byggas och Blekingska nationen har en solcellsanläggning på sin fastighet. Mellan husen dras en likströmskabel som gör det möjligt för byggnaderna att dela på energin från batteri respektive solcellsanläggning.

På vardagar under dagtid behöver Wihlborgs fastighet el, samtidigt som Blekingskas studentboende ofta producerar mer än vad elbehovet är i studentbostäderna just då. I stället för att sälja överskottet till elnätet överförs överskottet till Alfa 3-6 och batteriet laddas upp. På kvälls- eller helgtid, när elbehovet i Alfa 3-6 är lågt, kan el överföras från batteriet till Blekingska.

– Det här är ett väldigt litet projekt men som har väldigt stor potential, lite som ett internet för el. Visionen är att bygga ut detta mellan fler fastigheter, till ett nät som är oberoende av det befintliga elnätet, säger Wihlborgs vd Ulrika Hallengren och fortsätter:

– När internet började byggas ut gick det långsamt i starten, men när det tog fart gick det väldigt fort. Vi ser samma potential med den här typen av elnät som vi bygger nu. Det befintliga elnätet är i dag underdimensionerat och även om vi vill sätta upp solpaneler på våra hus har vi en utmaning i att koppla in dem på det befintliga nätet. Det innebär att vi tvingas avvakta med sådana investeringar.

En annan satsning är en byggnad med fossilfritt stål som Wihlborgs har beställt och ska uppföras i Lund. Det handlar om en industribyggnad på 6.000 kvadratmeter. Stålet är tillverkat med Hybrit-teknik av SSAB och bygget utförs av Peab och Ruukki Construction. Projektet kommer att presenteras närmare vid en pressträff den 8 november.

– När det gäller klimatavtryck är det produktionen av byggnader som påverkar, betydligt mer än driften av dem. Det är viktigt att vi får med alla aktörer i fastighetsbranschen på den här resan. Om vi inte tänker klimatsmart i dag har vi inga hyresgäster i framtiden, säger Ulrika Hallengren.

Ett annat Wihlborgs-projekt med klimatfokus är det nybyggda huset Space i norra Lund. Det är noll-CO2-certifierat vilket innebär att det kommer att vara koldioxidneutralt under sin livstid.

Gunnar Wrede

Fossilfritt stål och likströmskablar. Det är några av fastighetsbolaget Wihlborgs senaste givar i jakten på ett klimatsmartare fastighetsbestånd.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad