fredag 29 september 2023

inloggad som

Ingen likvidation för Idogen

|  

Lundabolaget Idogen meddelade på tisdagen att styrelsen inte kommer att föreslå likvidation av det krisdrabbade bolaget. Aktien steg på onsdagen med över 200 procent.

Idogen meddelade i april att bolaget, efter en misslyckad nyemission, inte hade tillräckligt med kapital för fortsatt drift. Kontrollbalansräkning upprättades och alternativen var likvidation eller en försäljning av bolaget i form av ett omvänt förvärv.

Nu meddelar bolaget att diskussioner pågår med flera intressenter om försäljning av bolagets teknologiplattform och patent. Men för att få en försäljning till stånd bedömer styrelsen att det behövs mer tid för budgivning. Förhandlingar om ett omvänt förvärv pågår parallellt, det vill säga att Idogen för en symbolisk summa köper ett företag som vill komma åt Idogens börsplats.

Bolagsstämman där styrelsen enligt tidigare besked skulle föreslå likvidation sker på torsdagen den 8 juni. Beskeden från bolaget fick aktien, som är noterad på First North och har cirka 4 000 aktieägare, att stiga med mer än 200 procent.

Lundabolaget Idogen meddelade på tisdagen att styrelsen inte kommer att föreslå likvidation av det krisdrabbade bolaget.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad