fredag 9 juni 2023

inloggad som

Kungens beställning ger tillväxt

|  
|  

Det Malmöbaserade teknikbolaget Ourliving ökar tillväxten med nästan 700 procent under årets första kvartal. Den kraftiga tillväxtökningen beror främst på förvärv och en kunglig beställning.

Ourliving arbetar med att digitalisera boende- och fastighetsindustrin med hjälp av en digital plattform. Runt årsskiftet tog bolaget klivet in i energisektorn då man köpte Solarfuture. Köpet har accelererat Ourlivings orderingång och ökat tillväxten med 675 procent under årets första kvartal, i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år.

– Tillväxten kommer av köpet av Solarfuture. Det har gett oss en unik positionering, då vi kan kombinera solenergilösningar med en digital plattform för bland annat dokumenthantering och förenklade kundprocesser, säger Ourlivings vd Henrik Jarl.

Förra året tilldelade Statens Fastighetsverk Solarfuture, som arbetar med solceller och grön teknik, uppdraget att uppföra en solcellsanläggning på Kungliga slottet i Stockholm. Affären inleddes under december och slutleverans sker under sommaren i år.

– Det här är den största affären i Solarfutures historia och det visar att vi i gruppen tar stora steg i våra tillväxtambitioner. Dessutom är det väldigt roligt då kungen är väldigt engagerad i såväl arbetet som hållbarhetsfrågor, säger Henrik Jarl.

Tillväxttakten för resten av året är inget Henrik Jarl vill sia om, men att tillväxten kommer att öka är han säker på.

– Makropåverkan har varit begränsad för bolaget i sin helhet. Trots att 2023 präglas av fortsatt makroekonomisk- och geopolitisk oro, så är vår bedömning att koncernen agerar i en marknad med väldigt goda tillväxtmöjligheter.

I veckan avslutade Ourliving en riktad nyemission som tillför bolaget 3,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

– Nyemissionen har genomförts i syfte att stärka rörelsekapitalet och därmed skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt. Genom emissionen har vi också skjutit till fler aktieägare och mer kompetens, säger Henrik Jarl.

Ourlivings omsättning gick från knappt en miljon till 7,3 miljoner under årets första kvartal. EBITDA landade på -1,9 miljoner för samma period.

Martin Linderoth

Det Malmöbaserade teknikbolaget Ourliving ökar tillväxten med nästan 700 procent under årets första kvartal. Den kraftiga tillväxtökningen beror främst på […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl