måndag 5 juni 2023

inloggad som

LU Holding går in i ny LTH-avknoppning

|  
|  

Quiritis heter det nya företaget som knoppats av från LTH och baseras på forskning inom IT-säkerhet. Nu får bolaget stöd av LU Holding och öppnar samtidigt en kapitaliseringsrunda i hopp om att få in mellan fyra och sex miljoner kronor.

– Dagens mjukvaruutveckling för molnet sker allt mer i det som kallas containerized services, en mikrotjänstarkitektur. Det utvecklas alltså en massa små specialiserade funktioner till en viss mjukvara, som sedan inte består av en stor kaka kod utan hundratal småkakor som kommunicerar med varandra. Dessa mikrotjänster paketeras ofta i så kallade containers där varje container behöver sitt eget skydd, säger Quiritis vd Hannes Ullman.

Tekniken går ut på att alla containers i systemet ska ha en så låg behörighet som möjligt. Quiritis program skapar automatiskt unika profiler för alla containers vars tillgång till systemet begränsas till minsta möjliga. 

– Vår säkerhetslösning är ett extraskydd till container-paketerad mjukvara, en viktig addition till de övriga skydden man ofta lägger runt sådana här lösningar för att göra dem säkra, säger Hannes Ullman.

Programmet har utvecklats av Hui Zhu, kinesisk gästforskare vid institutionen för elektro- och informationsteknik, LTH, tillsammans med hennes professor Christian Gehrmann. 

Emiliano Strauss

Quiritis heter det nya företaget som knoppats av från LTH och baseras på forskning inom IT-säkerhet. Nu får bolaget stöd […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


    Qviberg in i Lundabolag

    IT-säkerhetsbolaget Quiritis får in 3 miljoner kronor för att fortsätta utvecklingen av sin mjukvara. In som investerare kliver Johan Qvibergs […]

Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl