måndag 4 december 2023

inloggad som

Skånskt cancerbolag backas upp med 50 miljoner

2015 kunde Rapidus berätta att den då nystartade skånska forskningsavknoppningen Treat4Life fått Ikea-sfären som delägare. I dag har snart 50 miljoner kronor pumpats in i verksamheten, som fortfarande agerar under radiotystnad.

Treat4Life är en avknoppning från Lunds universitet, med professor György Marko-Varga som ägare. Fram tills i somras var även Fru Berta Kamprads stiftelse ägare till 45 procent, men de aktierna har nu sålts till György Marko-Varga, uppger stiftelsens ordförande Anders Forkman.

Istället fungerar stiftelsen som finansiär av verksamheten via donationsmedel. Inräknat beslutade anslag som ännu inte betalats ut handlar det sammanlagt om 50 miljoner kronor, enligt Anders Forkman.

Treat4Lifes bokslut visar att verksamheten de senaste åren haft en handfull anställda, under vd Roger Appelqvist. Han vill i dagsläget inte ge några detaljer alls om verksamheten.

– Vi vill inte ut i offentligheten. Det är styrelsens beslut, säger han till Rapidus.

Enligt vad Rapidus erfar är Treat4Life dock nära kopplat till pågående forskning inom hudcancer, malignt melanom, ledd av György Marko-Varga. Målet är att utveckla en metodik som även kan vara användbar på andra cancerformer.

György Marko-Varga är professor vid institutionen för kliniska vetenskaper och leder Lunds universitets insats i det multinationella samarbetsprojektet Cancer Moonshot Project, där Lundagrenen är inriktad just mot hudcancer. Han har även varit med och startat avknoppningsbolaget Reccan Diagnostics, fokuserat på cancer i bukspottskörteln.

I styrelsen för Treat4Life syns Malmöbaserade advokaten Jonas Gulliksson, som ofta företrätt Ikea-sfären i affärsjuridiska sammanhang, och Hans Skalin, även han jurist och med ett långt förflutet inom möbelkoncernen.

Fru Berta Kamprads stiftelse bildades i mitten av 1980-talet för att stödja cancerforskning, främst i Skåne. Genom åren har stiftelsen delat ut nära 300 miljoner kronor i forskningsmedel.

Erik Olausson

2015 kunde Rapidus berätta att den då nystartade skånska forskningsavknoppningen Treat4Life fått Ikea-sfären som delägare. I dag har snart 50 […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad