lördag 2 december 2023

inloggad som

Wnt Research (Företag) 1 st

  • Wnt Research vill ha ännu mer pengar

    Wnt Research vill ha ännu mer pengar

    Ett kapitalintag på 50 Mkr i våras räckte inte för Malmöföretaget Wnt Research som utvecklar ett cancerläkemedel. Nu gör bolaget en nyemission av aktier och teckningsoptioner om totalt 80 miljoner kronor.