fredag 1 mars 2024

inloggad som

Ojämställda svenska bolagsstyrelser

Sydsvenska Handelskammaren har gått igenom styrelserna i Sveriges 5.000 största aktiebolag. Så här ser könsfördelningen ut.

Börsbolagens styrelser är väl kartlagda och omfattade av ett kvoteringskrav på minst 40 procent av det underrepresenterade könet. När det gäller alla andra aktiebolag har insynen varit mindre. Det vill Sydsvenska Handelskammaren ändra på med sin undersökning.

Av rapporten, om de 5.000 största företagen mätt i omsättning, framgår det att snittet för de svenska bolagen ligger på 20 procent i fråga om helt jämställda styrelser, definierat som en likafördelning mellan män och kvinnor. Skåne ligger här precis på snittet, medan Uppsala toppar listan med nästan 29 procent. I botten finns Värmland med 10 procent.

– Det är intressant att uppåt 70 procent av bolagen säger att de vill ha en jämställd styrelse, medan facit ser ut som det gör. Samtidigt uppger 19 procent att de upplever det svårt att hitta rätt kompetens för styrelsen oavsett kön och 28 procent tycker att det är svårt att hitta kvinnlig kompetens, säger rapportförfattaren Ulrika Dieroff till Rapidus.

Hon är verksam vid Sydsvenska Handelskammaren och brinner för den så kallade 100-listan som kammaren upprättat. Det är en pool av kvinnor som har kompetens för både vd- och styrelseuppdrag, ett sätt att visualisera att visst finns det kvinnlig kompetens.

– Det ligger i allas intresse att styrelserna blir jämställda. Andra sorters beslut kommer att fattas jämfört med enkönade styrelser. Det krävs minst två av det underrepresenterade könet i en grupp för att samtalet ska förändras, säger hon.

Rapporten är beskrivande och säger inte mycket om orsakerna till sakernas tillstånd. Ulrika Dieroff gör ett försök:

– En majoritet av alla styrelser är rekryterade i egna och ofta manliga nätverk. Det är bara 2 procent som använder en rekryteringsfirma för att hitta styrelseledamöter, säger hon och fortsätter:

– Det här är en fråga som hänger ihop med mycket annat, bland annat ägande och hur många vd:ar som är kvinnor. Men i många fall handlar det om kunskap och utbildning. En ägare behöver till exempel inte tappa kontrollen över sitt företag bara för att man rekryterar externt till styrelsen. Sådant är ägardirektiv till för.

Rapporten visar även hur många styrelser som har minst en kvinnlig ledamot. Här varierar det mellan 50 och 70 procent. Även här ligger Skåne i mitten med 60 procent.

Rapporten har tagits fram med hjälp av offentlig statistik för hela landet, samt en enkät till vd:ar i de omsättningsmässigt största bolagen i Sydsverige.

Gunnar Wrede

Sydsvenska handelskammaren har gått igenom styrelserna i Sveriges 5.000 största aktiebolag. Så här ser könsfördelningen ut.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Så många svenskar får skatterabatt i Danmark

    Allt fler högavlönade svenskar åtnjuter förmånliga skatteregler i Danmark genom den så kallade forskarskatten. Så här många är de.

  • Lejonet investerar i skånsk lyxtaxi

    Privatchaufförsföretaget The Car vill skala upp sin exklusiva verksamhet utanför Skåne. Vd Tord Rosenlund söker därför nytt kapital i Rapidus podd Lejonkulan – och lejonet hugger.

  • Hon ska leda klimatklustret

    Anita Sindberg är ny vd för hållbarhetshubben Sustainable Business Hub Scandinavia i Malmö. Hon kommer in med stor industriell erfarenhet.