fredag 9 juni 2023

inloggad som

Tisdagens rapporter

|  ,

Inwido möter en tuffare marknad
Den Malmöbaserade fönstertillverkaren Inwido startade året med att ”möta en tuffare marknad”, enligt rapporten för årets första kvartal. Nettoomsättningen ökade med en procent och uppgick till 2,095 miljarder kronor jämfört med Q1 2022. Rörelseresultatet blev 161 miljoner kronor (177), med en marginal på 8,0 procent. Den organiska tillväxten uppgick till -7 procent. Bolagets rapporterade orderingång minskade under kvartalet med 17 procent, medan orderstocken minskade med 32 procent till 1,581 miljarder kronor.

Enligt Inwidos vd Henrik Hjalmarsson har det första kvartalet visat på stabil försäljning och resultat. Även om orderingången minskar är den ur ett längre perspektiv fortsatt på en relativt god nivå, menar bolaget.

”Den svaga utvecklingen inom industrisegmentet, som påverkas av en låg aktivitet inom nybyggnation, fortsätter och även konsumenterna påverkas av att den disponibla inkomsten för många sjunker på grund av inflation och stigande räntor”, skriver Henrik Hjalmarsson i rapporten.

Hyresrekord för Wihlborgs
I Wihlborgs första kvartalsrapport för 2023 redovisar fastighetsjätten hyresintäkter på 971 miljoner kronor, en ökning med drygt 22 procent jämfört med föregående år. Driftnettot ökade till 667 miljoner, en ökning med 19,7 procent mot föregående år. Förvaltningsresultatet backade till 457 miljoner, en minskning med 2,1 procent mot föregående år. Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -28 miljoner. Resultatet före skatt var 330 miljoner (1.028).

”Trots en fortsatt orolig omvärld och stigande finansiella kostnader kan jag konstatera att det första kvartalet 2023 också innebar nya rekord för Wihlborgs, inte minst vad gäller hyresintäkter som med råge slår intäktsrekordet från det fjärde kvartalet 2022”, skriver Wihlborgs vd Ulrika Hallengren i rapporten.

Inwido möter en tuffare marknad Den Malmöbaserade fönstertillverkaren Inwido startade året med att ”möta en tuffare marknad”, enligt rapporten för […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl