söndag 3 december 2023

inloggad som

Ny rapport: ”Malmö petar Lund som den stora lärdomsstaden”

Malmö har gått om Lund när det gäller tillväxten av kvalificerade arbeten som kräver högskolekompetens. Det enligt Sydsvenska Handelskammarens och Industrifaktas årliga rapport Sydsverige Live, som presenteras senare i dag.

Rapporten bygger på data från officiella datakällor, framförallt SCB, samt intervjuer med 150 regionala beslutsfattare och en näringslivspanel med bland andra InRivers personalchef Anna Liffner och Science Village Scandinavias vd Ulrika Lindmark. Siffrorna avser utvecklingen under perioden 2014-2016.

– Som universitetsstad är Lund såklart fortfarande viktigast men nu har vi tittat på näringslivets tillväxt. Även där har Lund historiskt haft en edge gentemot Malmö men nu är det något som uppenbarligen inte stämmer. Idéerna kanske fortfarande kommer från Lund men de realiseras i högre grad i Malmö, säger Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.

Överlag har det skapats det fler nya jobb i Malmös näringsliv än i andra sydsvenska städer; 8.400 stycken under perioden jämfört med Helsingborgs 1.800 nya jobb, som gav staden en andraplats i listan. Detta följer den generella urbaniseringstrenden.

Framför allt handlar det om kvalificerade jobb som skapats i Malmö; 6 av 10 nya jobb i staden kräver högskole- eller universitetsutbildning. IT- och telekombranschen går särskilt starkt framåt i Malmö med 650 nya jobb under perioden. Omkring hälften av alla nya kvalificerade yrken i Sydsverige, och två tredjedelar i Skåne, skapades i Malmö. Därmed är Lund enligt rapporten petat som regionens stora lärdomsstad, ”åtminstone för näringslivets tillväxt.”

– Man kan spekulera i vad det beror på, jag tror mycket handlar om logistiken. Malmö har konsekvent satsat på moderna kontorsmiljöer i anslutning till logistiska knutpunkter. Men ska du åka varje dag till Ideon eller ESS så behöver du till exempel byta till buss och sådant spelar roll, säger Per Tryding.

Han tror att planerna på att bygga en tillämpad anläggning för produktutveckling inom nanoteknik kan vända trenden på lång sikt för Lund. Likaså om Brunnshögsområdet byggs in i tågnätet.

I övrigt lyfter rapporten även fram Älmhult som en viktig tillväxtstad, med majoriteten av Skånes nya jobb inom industridesign. Denna utveckling är starkt kopplad till Ikea.

Ett av de mer konkreta förslagen från Handelskammaren handlar om Sydsveriges hamnar som, beskrivs som en outnyttjad resurs. Öresunds hamnar har tillsammans lika stor verksamhet som Göteborgs hamn, men regionen blir inte erkänd som metropol för varulogistik. Rapportförfattarna menar att de sydsvenska hamnarna borde gå ihop till ett enda hamnbolag för att bättre kunna attrahera statliga kringinvesteringar i väg och järnväg.

Emiliano Strauss

Malmö har gått om Lund när det gäller tillväxten av kvalificerade arbeten som kräver högskolekompetens. Det enligt Sydsvenska Handelskammarens och […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggadVårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv


  • Rapidus lanserar podd
https://open.spotify.com/show/6ZJbqTBYY3pDjZyTr7g1qt?si=18efd5d16e134096

Samarbetspartners

Zacco
Sparbanken Skåne
Lindahl