måndag 5 juni 2023

inloggad som

Ups! Kun tre år til at opfylde visionerne i Greater Copenhagen og Region Skåne

Kort sagt: Der er ved at være afgrunde mellem de store visioner og det, som reelt sker. Region Skåne og Greater Copenhagen synes at have tabt perspektivet sammen. Det haster at få det igen, hvis vi skal nå at opfylde visionerne. Deadline er om blot tre år i 2020.

Af Keld Broksø, Købehavnsredaktør

Det haster! Der er kun tre år til visionen skal være opfyldt, hvis vi skal tage Greater Copenhagen erhvervssamarbejdet mellem Sjælland og Skåne alvorligt. Ordret er visionen sådan: ”I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden, og samarbejdet har øget den økonomiske vækst og beskæftigelse, så vi som minimum er på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa.” Også region Skåne har travlt: ”Skåne skal være Europas mest innovative og attraktive region i 2020,” er visionen.

Uheldigvis vinder troen frem på, at vi kan gøre det alene – hver for sig – uden tættere samarbejde både os selv og med EU-landene. Der har eksempelvis aldrig været færre ansøgninger til EU’s Interreg-program (kun fem projekter i første ansøgningsperiode for 2017) og en fælles indsats for Femern-forbindelsen er svær at få øje på i medier og den politiske debat. Den europæiske retning for et styrket samarbejde over sundet er vigtig. Man kan ikke distancere sig fra EU-landene og stadig få fordele i samhandel og et indre arbejdsmarked – hverken i Øresundsregionen eller Storbritannien.

Den britiske ambassadør i Danmark, Dominique Schroeder, var for få dage siden taler ved et arrangement i Købehavns Byrådssal. Han slog fast, at Brexit bliver kompliceret, men alligevel kan alle vinde på det til sidst – mente han – fordi alle har en interesse i det. Det er desværre utroværdigt. Problemet er styrkeforholdet: Behøver Storbritannien EU mere end omvendt? Absolut! Behøver Øresundsregionen EU-landenes markeder mere end omvendt. Klart!

Man får ikke større indflydelse og handelsfordele ved at melde sig ud eller (som i Øresundsregionen) at være for passiv i det interne samarbejde i regionen. Så er der ikke en solid platform at hævde sin position fra i samhandlen med resterne af Europas frie, indre marked. Øresundsregionen har alle muligheder for at være modelregion i EU og dermed opfylde visionerne i Greater Copenhagen og Region Skåne. Men som Rapidus skrev denne uge, så kan Greater Copenhagen end ikke beslutte et ja eller nej til at huse EU’s lægemiddelagentur, EMA, i København. Greater Copenhagen har heller ikke været effektivt talerør mod de skadelige ID-grænsekontroller, så Skånetrafikken nu må kræve yderligere millionerstatninger af den svenske stat. Barrierebekæmpelsen er underprioriteret i Greater Copenhagen til fordel for erhvervsprojekter – foreløbig uden gennemslagskraft. (Har erhvervsprojekten ingen genomslagskraft?) Hvordan skal visionerne så opfyldes? Hvor er dynamikken, handlekraften og retningen?

For snart et år siden blev i Malmø holdt Go Greater-konferencen med sjællandske og skånske regioner og kommuner. Erhvervslivet var derimod næsten fraværende. En af de få repræsentanter lovede for få dage siden Rapidus, at efter mødets ”koncentrerede spild af tid”, vil hun aldrig deltage igen.

Greater Copenhagen og Region skånes visioner kan umuligt opfyldes på tre år, hvis ikke erhvervslivet engageres mere. De må ikke se deres roller overtaget helt af regionale og kommunale embedsmænd. Mange skånske politikere har ønsket mere vægt på at få arbejdsmarkedet og jobpendlingen til at fungere bedre. De har ret. Greater Copenhagen er ung, men Malmøs borgmester, Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S), kan ende med at få ret i, at Skåne risikerer at betale dyrt for at markedsføre den danske hovedstad. Hvis visionerne ikke opfyldes inden 2020 er grunden lagt et oprør. For ups! Der er kun tre år til at opfylde visionerne i Greater Copenhagen og Region Skåne.

Kort sagt: Der er ved at være afgrunde mellem de store visioner og det, som reelt sker. Region Skåne og […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl