lördag 2 december 2023

inloggad som

Skånskt cancerbolag etablerar sig i Kina

Reccan Diagnostics, en avknoppning från forskning vid Lunds universitet, startar i dagarna ett dotterbolag utanför Shanghai. Dotterbolaget ska utveckla och marknadsföra diagnostikmetoder för olika typer av cancer i Kina, och kommer under det första året sysselsätta en handfull personer.

Reecan Diagnostics fokuserar främst på bukspottkörtelcancer. Där har forskningsgruppen kring bolaget hittat flera biomarkörer, sjukdomsspecifika proteiner och proteinfragment, som kan påvisas i blodprov.

Forskarna har genom studier av vävnadsprov från cirka 60.000 patienter visat att storleken på tumörerna är av sekundär betydelse för utgången av bukspottkörtelcancern – och att även mycket små tumörer tidigt orsakar metastaser, spridd cancer.

I stället är det tumörbiologin – som kan fastställas genom att bestämma de bildade biomarkörerna – som indikerar cancerns aggressivitet, enligt storägare och medgrundare Roland Andersson.

– Vi har visat att bukspottkörtelcancer egentligen är flera olika sjukdomar, som är olika aggressiva. Våra diagnostikmetoder ska kunna identifiera vilken undergrupp av cancer som patienten har, säger han till Rapidus.

Metoden kan finnas på marknaden om några år. Reccan Diagnostics planerar även att påbörja utveckling av diagnostik för andra cancerformer som gallgångs- och levercancer med metastaser från tarmcancer.

Bolaget bildades 2014 av forskarna Roland Anderson, Daniel Ansari och György Marko-Varga som äger bolaget tillsammans med LU Holding och Christer Fåhreaus samt privatpersoner.

First North-noterade Immunovia, som i höstas tog in 190 miljoner kronor i en nyemission, är ett annat Lundabolag vars verksamhet är forskning inom diagnostikmetoder för bukspottkörtelcancer.

Elisabet Ottosson

Reccan Diagnostics, en avknoppning från forskning vid Lunds universitet, startar i dagarna ett dotterbolag utanför Shanghai. Dotterbolaget ska utveckla och marknadsföra diagnostikmetoder […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad