tisdag 23 april 2024

inloggad som

Skånske virksomheder kan for første gang komme med i dansk erhvervsstøtte

I den netop udkomne handlingsplan nummer 1 for det nye The Greater Copenhagen & Skåne Committee er der på side 41 en passus, som for første gang inviterer skånske virksomheder til at deltage i sjællandske projekter for erhvervsfremme og erhvervsstøtte.

Det tøbrud over Øresund er sammenfattet i blot en enkelt linje fra handlingsplanen: ”Projekterne er åbne for svensk deltagelse, hvor det giver mening,” står der.

– Det betyder, at der ikke er konkrete danske projekter for erhvervsfremme med skånsk deltagelse endnu, men vi har inviteret skåninge med som observatører ved de danske projekter. Og netop hvor det giver mening, kan vi så skabe projekter sammen fremover, uddyber Lasse Fridberg Bilstrup, som er projektleder og specialkonsulent hos KKR Hovedstaden, som samler politikere fra de 29 kommuner i Region Hovedstaden.

De specifikke projekter under The Greater Copenhagen & Skåne Committee handler netop om at skabe et sammenhængende erhvervsfremmesystem især i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Her er der danske skattepenge involveret, og skånsk deltagelse har hidtil været bremset af det faktum, at man ikke kan bruge danske skattepenge i Sverige og visa versa.

– Nu åbner vi op for, at hvor skåninge har noget tilsvarende, har vi nu mulighed for at koordinere, påpeger Lasse Fridberg Bilstrup.

Målet med projekterne er at skabe bedre rammer for iværksættere og etablerede virksomheder. Den offentlige service, som de har brug for, afhænger alt for tit af kommunegrænser og administrative skel, viser en analyse i Region Hovedstaden og Region Sjælland fra 2014.

Den nye koordination i The Greater Copenhagen & Skåne Committee vil dermed for første gang også nedbryde grænserne for erhvervsfremme over Øresund.

Af Keld Broksø

I den netop udkomne handlingsplan nummer 1 for det nye The Greater Copenhagen & Skåne Committee er der på side […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad