tisdag 5 december 2023

inloggad som

Sydsveriges spelutvecklare sysselsätter över 530…

Med Massive och King som draglok har den heta sydsvenska spelutvecklingsindsutrin växt till att sysselsätta mer än 530 personer i 32 bolag, enligt en rapport från branschföreningen Game City som publiceras senare i veckan. Merparten räknar med att nyanställa det närmaste året.

Siffran kan jämföras med att datorspelsbranschen i stort beräknades sysselsätta 2.500 personer i Sverige vid utgången av 2013, enligt Dataspelsbranschens årliga Spelutvecklarindex.

Kartläggningen av södra Sverige, som bekostats av Invest in Skåne, är den första i sitt slag och bygger i huvudsak på intervjuer och enkätsvar från 24 spelutvecklingsbolag i Skåne och Blekinge, samt bokslutsuppgifter från ytterligare 8 företag.

Malmöstudion Massives dominans lyser igenom, inte minst när det gäller antalet anställda. Som Rapidus rapporterade förra veckan ska personalstyrkan fram till slutet av 2015 växa med runt 60 personer till 380 anställda. Bland andra Malmöbaserade bolag syns Tarsier Studios, med ett 40-tal anställda, Aktietorgslistade StarVault med 16 och Illusion Labs som i dag sysselsätter 11 personer. Även Nasdaqnoterade Kings Malmökontor är medräknat i totalen, studion har det senaste året växt från 35 till 70 anställda och flyttat in i lokaler som rymmer 100.

Kim Nordström2— Vi ska fortsätta växa framöver, även om jag gärna ser att vi blir lite färre än 100. Främst är det programmerare vi anställer just nu, säger Kings Malmöchef Kim Nordström till Rapidus.

16 av de 24 bolag som ingår i den djupare analysen anger att de planerar att nyanställa det närmaste året, men exakt hur mycket framgår inte av enkätsvaren. Det som däremot syns tydligt är hur internationellt och mansdominerat det skånska spelklustret är. Totalt finns 29 nationaliteter representerade bland de drygt 530 anställda i kartläggningen, men i 16 av 24 bolag är samtliga män.

Rapporten är det mest konkreta resultatet hittills av föreningen Game City, som formellt bildades i våras med ett 20-tal sydsvenska spelbolag som medlemmar. Än så länge bedrivs arbetet i Game City helt av styrelsen, som inkluderar Massives vd David Polfeldt, Karin Ryding från Ozma och Tarsier Studios tidigare Malmöchef Peter Lübeck.

— Men tanken är att vi ska anställa någon efter årsskiftet, som bland annat ska kunna uppdatera och förnya kartläggningen varje år. Där hoppas vi på regional finansiering, säger Peter Lübeck.

Parallellt pågår diskussionerna om att bygga ett eget hus för att samla de skånska spelbolagen.

Erik Olausson

Med Massive och King som draglok har den heta sydsvenska spelutvecklingsindsutrin växt till att sysselsätta mer än 530 personer i […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Rekordsiffror för skånska hotell

    Det skånska hotellåret 2023 ser ut att överträffa förväntningarna efter en stark höst. Trots lågkonjunktur tror regionens hotellchefer att den positiva trenden fortsätter in i 2024, med Malmö som draglok.

  • Han tar ratten i golvkoncernen

    Golvkoncernen Inarea Group, skapat av investerarnärverket Small Cap Partners, gör en ledningsrokad. Ny vd som ska rigga bolaget för försäljning är Rikard Fransson.

  • Malmö in i nytt globalt nätverk

    På onsdagen fattar Malmös kommunstyrelse beslut om att gå med i det Tokyo-skapade hållbarhetsnätverket G-Nets. Minc ska få 1,2 Mkr för att driva medlemskapet.