måndag 4 december 2023

inloggad som

Mer tillgänglig patientdata på önskelistan under Folkemødet

När Danmarks politikerfestival på Bornholm, Folkemødet 2014, drar igång i imorgon har flera av regionens life science-bolag ett klart budskap med sig till politikerna — det måste bli enklare att få tillgång till patientdata, särskilt till kliniska studier i tidig fas.

Rapidus har varit i kontakt med deltagande inför Medicon Valley Alliances debatt ”Mina patientdata — guldgruva eller fallgrop” som ska hållas på fredag under Folkemødet. Rubriken antyder att det finns en outnyttjad potential som regionens bolag vill se användas bättre.

Novartis PR-chef Michael Lange efterlyser speciellt att patienter snabbare ska komma in i fas I- och fas II-studier.

— Det gäller exempelvis KOL-patienter där även andra vårdinstitutioner än sjukhus kan involveras, säger Michael Lange.

Han vill också se att det ska bli enklare att använda patientdata över Sundet.

— När Region Hovedstaden har godkänt tillgång till en viss patientdata bör det också gälla Region Skåne, och tvärtom.

Också avdelningschefen på Statens Serum Institut, Poul Erik Hansen, menar att det finns uppenbara fördelar med att utnyttja patientdata över Sundet.

— Det är illa att man inte kan jämföra den cancerbehandling som ges i Lund med den som ges på Herlev Hospital, säger Poul Erik Hansen.

Søren Friis Larsen, som leder arbetsgivarorganisationen Dansk Erhvervs rådgivning till kunskapsintensiva bolag, påpekar att det är volymen patientdata som är avgörande för regionen.

— Det är där vinsten finns: ju större datamängd, desto mer detaljer, säger han.

Ordförande för Danmarks största patientorganisation Kræftens Bekæmpelse, Frede Olsen, ställer sig positiv till bolagens önskemål, men vill samtidigt se att det finns ett erkänt forskningsinstitut med i projekten för att säkra hanteringen kring patientdata.

I fredagens debatt deltar även Lægeforeningen, Rådet for Digital Sikkerhed, Etisk Råd, Region Syddanmark, Novo Nordisk samt politiker från Dansk Folkeparti och Liberal Alliance.

Folkemødet 2014 arrangeras över helgen och beräknas i år få runt 60.000 besökare.

Klik her for at se dansk version af artikeln

Keld Broksø

När Danmarks politikerfestival på Bornholm, Folkemødet 2014, drar igång i imorgon har flera av regionens life science-bolag ett klart budskap […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad