onsdag 6 december 2023

inloggad som

LUIS ny ägare i Idogen

Lunds universitets holdingbolag LUIS AB har gått in som ny ägare i läkemedelsbolaget Idogen på BMC i Lund. Hur mycket LUIS och grundarna skjuter till är inte officiellt men totalt handlar det om såddkapital på under en miljon kronor. 

LUIS AB, tidigare LUAB, blir första externa ägare i Idogen som hittills finansierats av grundarna och VD Bengt Westrin. Idogen utvecklar läkemedel mot autoimmuna sjukdomar och för att hindra avstötning av transplanterade organ och celler.

Verksamheten bygger på forskning ledd av Lundaprofessorerna Leif G Salford, Bengt Widegren och Hans-Olov Sjögren kring ett kroppseget enzym kallat IDO. Enzymet spelar en central roll under graviditeter, då det hindrar kvinnas kropp från att stöta bort fostret. Idogens läkemedel ska öka mängden av enzymet i kroppen.

Just nu pågår djurförsök. Målet är att visa positiva resultat före årets slut och därefter söka en något större investering — enligt Bengt Westrin minst fem miljoner kronor — från ytterligare externa finansiärer. Patientstudier ligger minst tre år framåt i tiden.

Idogen flyttar under 2012 in i Medicon Village, medan den laborativa verksamheten blir kvar på Biomedicinskt centrum i Lund. Bolaget har ännu inga anställda och all forskning utförs vid Lunds universitet. Ny i styrelsen efter emissionen blir Christine Widstrand från LUIS AB. Bland övriga styrelsemedlemmar finns Medicon Valley Alliances vice styrelseordförande Mikael Ørum samt läkemedelsveteranen Lars Hedbys.

Lisa Kirsebom

Lunds universitets holdingbolag LUIS AB har gått in som ny ägare i läkemedelsbolaget Idogen på BMC i Lund. Hur mycket […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad