torsdag 30 maj 2024

inloggad som

Ny og større dansk Hovedstadsregion er en fordel – også for Skåne

Kort sagt: En uges debat i Danmark viser, at pilen peger på en ny, stor og stærk, dansk Hovedstadsregion. Erhvervspolitisk er det en kæmpe fordel i kampen mod ødelæggende, geografiske særinteresser i dansk, offentlig administration.

Og Øresundsregionen får en sidegevinst: En ny Hovedstadsregion sikrer, at erhvervslivet i Øresundsregionen hovedsageligt skal samarbejde med to regionale aktører: Region Skåne og Hovedstadsregionen. Der er kort frist til også at få Øresundsargumenter på banen for at sikre bedst mulig sidegevinst i form af en så stærk Hovedstadsregion som muligt.

Af Keld Broksø

Ånden slap ud af flasken fredag i sidste uge, hvor den danske regerings strukturkommission gav en stribe modeller for, hvordan dansk lokaladministration kan slankes. Det skal ske fra 271 kommuner til omkring 100, og samtidig reduceres de nuværende 14 amter til 3-8 regioner.

Reduktionen er en klar fordel set erhvervspolitisk: Store, offentlige, beslutningsdygtige enheder er at foretrække frem for stridende, små enheder. Hertil er det afgørende for Øresundsregionen, at Skåne nu får en mere samlet Hovedstadsregion at samarbejde med. Fordelene ved øget integration i Øresundsregionen på grund af større beslutsomhed i Østdanmark opvejer langt den konkurrencetrussel, som nogle skåninge måske vil se ved en styrket Hovedstadsregion: Det handler kun en sammenlægning i den offentlige administration – ikke i erhvervslivet.

Sammenlægningen i en ny regionsstruktur kommer formentlig til at omfatte Københavns Kommune (som også er et amt), den underlige ø inde midt i København med navnet Frederiksberg Kommune (som også er et amt) samt Københavns Amt (med 18 kommuner uden om København), Frederiksborg Amt (med 11 kommuner) samt Roskilde Amt (med 18 kommuner). I yderste konsekvens bliver hele Sjælland en samlet region, som så bliver Skånes samarbejdspartner.

Og det er heller ikke så ringe endda.

Store enheder betyder, at det offentlige kan levere bedre og billigere løsninger – igen set fra erhvervssynspunktet. Men det haster med at markere både det – samt sidegevinsten for Øresundsregionen. Høringsfristen er 7. april for organisationer og andre interessenter. Lovforslagene behandles i Folketinget i efteråret, og lovgivningen ventes på plads i 2005. Risikoen er der for, at politiske magtkampe forpurrer den enestående chance for sammenlægninger.

Ejendommeligt nok er især Øresundsregionen ude af Strukturkommissionens betragtninger, og af den seneste uges debat. Der er mærkeligt fordi man må tage de seneste års retorik alvorligt om Øresundsregionen som vækstcenter og europæisk regionsleder. En ny, samlende struktur i Hovedstadsregionen har stor betydning for virkeliggørelsen af visionerne.

I flere tilfælde har geografiske særinteresser i Danmark vist sig at bremse for visionerne. Eksempelvis for markedsføring, erhvervsudvikling og trafikinvesteringer. Derfor vil Rapidus levere et par forslag til, hvad den nye debat om Hovedstadsregionen også bør handle om:

* I dag behandles virksomhederne forskelligt fra kommune til kommune, når det gælder miljø, skat og tilladelser til eksempelvis byggeri. En mere ensartet behandling i en større Hovedstadsregion betyder, at man også over Øresund kan forhandle sig frem til en mere ensartet, og dermed enklere og mere gennemskuelig behandling af virksomheder.

* Offentlige udliciteringer bliver mere gennemskuelige i en stor og stærk Hovedstadsregion. Man skal kun henvende sig ét sted i langt flere tilfælde. Det giver gennemsigtighed også når skånske virksomheder vil byde på eksempelvis IT-systemer, når en større Hovedstadsregion skal samordne eksisterende systemer.

* En stor Hovedstadsregion sikrer højere kvalitet i den offentlige forvaltning. Det nye danske skattecenter for Øresundspendlere er et godt eksempel på, at Hovedstadsregionen har brug for at samle kompetencerne.

* Biotekindustriens samarbejde med sygehusene bliver nemmere, når det nuværende Hovedstadens Sygehusfællesskab må opgives. I en større Hovedstadsregion er konsekvensen færre, større og mere effektive sygehuse, som kan udnytte potentialet i Medicon Valley bedre.

* En større Hovedstadsregion giver mere slagkraft end det sammenrend af stridende amter, som Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) i dag er udtryk for. Sammenlægningen får betydning, når eksempelvis EU’s Interreg midler skal fordeles til Øresundsregionen fordi den danske Hovedstadsregion så vil være ligestillet Region Skåne, hvor opgaven netop er regional udvikling og fordeling af statens og EU’s udviklingsmidler.

Med andre ord: Der er rigeligt at tage fat på for det danske erhvervsliv såvel som folk, der tror på Øresundsregionen – også fra svensk side. Det sidste kræver dog et opgør med den berøringsangst, som stadig eksisterer over sundet for holdninger til naboregionens indre anliggender.

Kort sagt: En uges debat i Danmark viser, at pilen peger på en ny, stor og stærk, dansk Hovedstadsregion. Erhvervspolitisk […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • Lyft för Joel Eklunds sportföretag

  USWE Sports som säljer sportryggsäckar gick över 100 Mkr i försäljning under det brutna räkenskapsåret. Även lönsamheten förbättras snabbt.

 • Great IT på förvärvsjakt

  Med ny vd och uppskruvade tillväxtmål söker Great IT efter bolag att sluka. IT-koncernen vill omsätta 1 miljard kronor inom fem år.

 • Industridesign vänder efter tuff vår

  Designföretaget Zenit i Malmö pustar ut efter en vår som vd Jonas Svennberg kallar för ”katastrof”. Nu väljer fem av firmans anställda att bli partner i bolaget.

 • Genombrott för Opticept

  Opticept har fått sin största order hittills, fem gånger större än tidigare års helårsomsättningar.
  – Det går inte att jämföra med något annat vi presterat, säger vd Thomas Lundqvist som nu måste skala upp produktionen.