tisdag 27 februari 2024

inloggad som

Anox søger 35 nye millioner efter selskabsopkøb

Anox AB i Lund forbereder en nyemission til starten af april. Emissionen rettes til privatpersoner og skal give 35 millioner svenske kroner. Pengene skal anvendes til at delfinansiere sommerens køb af norske Kaldnes Miljøteknologi AS for 80 millioner.

Lundselskabet havde kun tre uger til at få fremskaffet købesummen, og det lykkedes via en hurtig emission rettet til privatpersoner at få tilført 45 millioner svenske kroner. Resten af pengene blev sikret med banklån.

Anox arbejder med biologisk rensning af vand og jord først og fremmest til procesindustri og kommuner. Den norske virksomhed har netop indgået kontrakt om et rensningsanlæg ved Oslos storlufthavn Gardermoen, en aftale til knap elleve millioner kroner.

De seneste år har Anox ekspanderet med succes og er nu en koncern med moderselskabet i Lund og datterselskaber i Lund, Norge, Australien og USA. Så sent som ved årsskiftet stiftede man en ny virksomhed sammen med finskejede Kemira Kemi AB i Helsingborg. Det nye selskab hedder AKVAB og Anox ejer 40 procent.

Anoxkoncernen rapporterer om en præliminær nettoomsætning for 2002 på 104 millioner svenske kroner. Driftsresultatet før finansielle poster er 8,6 millioner kroner. 40 personer er ansat i koncernen, heraf halvdelen i Lund.

Anox AB i Lund forbereder en nyemission til starten af april. Emissionen rettes til privatpersoner og skal give 35 millioner […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad