torsdag 28 september 2023

inloggad som

Øresund ved at overtage rollen som stærkeste vækstmotor

Væksten i år i Øresundsregionen er endnu stærkere, end tidligere prognoser har vist. Sjællands økonomi vokser 2,6 procent i år, og det tilsvarende tal for Skåne er hele 5,5 procent, det højeste for en region i Sverige og langt over landsgennemsnittet. Beskæftigelsen vokser kraftigt på begge sider af Sundet.

Sådan beskrives situationen i den seneste konjunkturrapport for Øresundsregionen, som blev præsenteret af MeritaNordbanken i Malmø for nogle få timer siden.

Det er økonomerne Anders Olshov og Monica Nelson Edberg som har udarbejdet en ny version af bankens periodiske gennemgange af Øresundsregionens økonomi. Og den nye rapport tegner et meget lyst billede af situationen, især på den skånske side. Konklusionen er da også, at integrationen mellem den danske og svenske side er i gang, og at den gavner væksten, trods debatten om høje brotakster og en svag udvikling for biltrafikken over broen.

Sammenlignet med den foregående rapport fra februar er prognoserne for regionen hævet væsentligt. Desuden peger forfatterne på, at en stærk overophedning i Stockholmsområdet nu bevirker, at Øresunds- og Gøteborgregionen er ved at overtage rollen som de primære vækstmotorer.

Hele Øresundsregionens vækst, altså Sjællands og Skånes, målt som stigning i BRP, bruttoregionalprodukt, forventes at blive 3,3 procent i år, ifølge bedømmelsen et topår i perioden 1998-2002. Men kigger man alene på den skånske side, ser de kommende år meget stærke ud rent økonomisk, med en forventet stigning på 5,2 procent næste år og 4,7 procent i år 2002.

På Sjælland er det primært eksporten, der vokser, mens den indenlandske efterspørgsel er det, der trækker læsset i Skåne.

Beskæftigelsen påvirkes naturligvis meget positivt af denne proces. Allerbedst går det for Malmø, hvor man regner med at beskæftigelsen vil stige med 16.500 personer eller 3,3 procent næste år. Både på Sjælland og i Skåne er det den private servicesektor, som ekspanderer hurtigt, allermest inden for IT og kommunikation, men også hotel- og restaurationsbranchen forventes at vokse kraftigt. Ejendomsselskaber, finansielle virksomheder, konsulentfirmaer, vikarbureauer og virksomhedsservice bidrager også meget kraftigt til den økonomiske fremgang, både på Sjælland og i Skåne. Men væksten på den danske side bliver ikke lige så kraftig som i Skåne, blandt andet som følge af forventet mangel på arbejdskraft. Først i år 2002 forventes flaskehalsproblemerne at ramme Skåne i højere grad.

Af rapporten fremgår det endvidere, at skånske højteknologiske virksomheder har udstedt aktier for over fire milliarder kroner de seneste år.

Væksten i år i Øresundsregionen er endnu stærkere, end tidligere prognoser har vist. Sjællands økonomi vokser 2,6 procent i år, […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad