måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Genkonference flytter til Lund

Når det statslige Gentekniknævn i Sverige for tredje gang arrangerer en konference om genteknologiens indvirkning på mennesker og samfund, afholdes den i Stadshallen i Lund. De foregående konferencer er blevet afholdt i Riksdagshuset i Stockholm.

— Nu vil vi have fokus på Øresundsregionen, siger Susanne Lundin, docent ved etnologisk institut i Lund. Instituttet er sammen med Medicon Valley Academy medarrangør.

Genteknologi og økonomi hedder konferencen, som afholdes den 9. november. Patentspørgsmålene vil stå i centrum. Er det muligt at tage patent på et menneske? Hvilke konsekvenser vil det for eksempel få for vort menneskesyn, for solidaritet og ligestilling mellem rig og fattig, nord og syd? Hvordan vil virksomheder og myndigheder reagere, når man kan teste menneskers arveanlæg?

300-400 personer deltager på konferencen, blandt dem førende nordiske forskere inden for biologi, planteforædling, medicin, økonomi, genetik med videre. En af de mest kendte er socialantropologen Gisli Pålsson, som har studeret genscreeningen af hele den islandske befolkning. Håkan Olsson fra Lunds universitetssygehus taler om patentering af gener.

Når det statslige Gentekniknævn i Sverige for tredje gang arrangerer en konference om genteknologiens indvirkning på mennesker og samfund, afholdes […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad