måndag 25 september 2023

inloggad som

Danskere uden lyst til job i Skåne

Selv om Øresundsforbindelsen åbner på lørdag bliver Skåne ikke nogen magnet for danskere, som mangler lysten til et job i Skåne. En kommende jobintegration ligger derfor på et meget lille sted, afslører Nyhedsbrevet Rapidus med en ny undersøgelse foretaget i samarbejde med analyseinstituttet Zapera.com i København.

Hele 80,4 procent af danskerne i Øresundsregionen har aldrig overvejet at søge job i Skåne. Kun 13,4 procent af danskerne har i det mindste overvejet muligheden.

Analysen gennemhuller dermed myten om et totalt, mobilt arbejdsmarked i Øresundsregionen. Og trods Øresundsforbindelsen åbning er det først og fremmest transporttiden, som afholder danskerne fra at søge job i Skåne, mens sproget er et mindre problem.

Danskernes modvilje overfor job i Skåne dokumenterer Rapidus og Zapera.com med en undersøgelse foretaget via internettet blandt 503 danskere i København, Frederiksberg samt Københavns og Frederiksborg Amt.

Undersøgelsen viser også, at danskernes manglende lyst til job i Skåne ikke har noget med alder at gøre: Både den yngre karrieregeneration (25-40 år) og den ældre generation (41-80 år) ser ikke Skåne som et oplagt sted at søge job: Henholdsvis 81,4 procent og 80,8 procent har aldrig overvejet muligheden.

Samtidig har danskernes uddannelsesbaggrund kun lille betydning for resultatet. Danskere med en kortere uddannelse under tre år er mest motiverede idet 18,2 procent har overvejet et job i Skåne, mens kun 16 procent af danskerne med videregående uddannelser over fem år har overvejet muligheden.

I den nuværende højkonjunktur med mange jobs er det også kun i nødstilfælde og som reserve, at 35,1 procent ville overveje at få job i Skåne, hvis de ikke kunne få noget i Danmark. Og skulle det komme så vidt, så anser samlet kun 37,1 procent det for sandsynligt eller meget sandsynligt, at også bopælen bliver flyttet til Skåne.

Analysen viser, at hvis job i Skåne overhovedet skal komme på tale, så skal både jobbet og lønnen være særdeles attraktiv før danskerne vil vove sig over Øresund af hensyn til karrieren.

Selv om Øresundsforbindelsen åbner på lørdag bliver Skåne ikke nogen magnet for danskere, som mangler lysten til et job i […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad