Tilpas tydeligt er bedst for vækst

Kort sagt: Enkle og tydelige spilleregler fremmer iværksætterlyst og vækst. Det gælder i lige høj grad enkeltmandsvirksomheder og store koncerner med ekspansionsplaner.

Man kan dog godt sætte spørgsmålstegn ved, hvor enkle dagens regler for virksomhedsejere egentlig er. Desuden indebærer den turbulente økonomiske situation en trussel mod tydeligheden.

Af Kristian Svensson

Transparens er blevet et modeord. Hvordan netop transparens i regler og politiske systemer påvirker væksten, var det hedeste emne på mandagens konference 'Tydelige spilleregler for regional vækst' i Helsingborg. Arrangementet var en del af Sveriges formandskab i EU.

Virksomhedernes investeringer styres af benhårde kalkuler og iskold beregning. I den sammenhæng er tydelige forudsætninger en grundpille. Jo mere usikkerhed der omgiver et projekt, desto højere risikopræmie i kalkulen og desto sværere at tjene investeringen hjem.

Det er altså ikke bare lave selskabsskatter, der definerer et gunstigt forretningsklima. Tillid til markedets rammer og en usikkerhed på håndterbart niveau er lige så vigtigt, når det gælder om at få gang i hjulene. Som skrækeksempel fremhævede professor Lars Oxelheim fra Lunds universitet en statistik, der påviste, at den politiske usikkerhed ved det svenske regeringsskifte i 1994 hæmmede væksten med 1,5 procent i årene 1996-1997.

For små virksomheder er forudsigelighed og enkelhed ekstra vigtigt. Denne gruppe er særligt udsat, blandt andet fordi de aftaleretligt skal agere under de samme forudsætninger som et aktieselskab med tusind ansatte, hvoraf mindst en håndfuld er erfarne jurister.

Det er en stor udfordring for samfundet, ikke mindst nu hvor stadig flere svenske unge vælger at starte deres egen virksomhed. For at de ikke skal opgive ævred, må myndighederne få øjnene op for, at det at være selvstændig erhvervsdrivende faktisk kan være fremtidens melodi i mange brancher.

Jeg behøver ikke selv kigge så langt tilbage for at finde situationer, hvor det at have sin egen virksomhed nærmest var et problem. På et informationsmøde om barselsorlov talte to eksperter lyrisk i en time om, hvad familien kunne bruge barselsorloven til, vilkårene for arbejdsløse og så videre. Men da spørgsmålet om den selvstændige erhvervsdrivendes situation kom, havde de ikke noget svar. Det var tydeligvis en undtagelse, og hvis man ville have besked, var man henvist til at kontakte en gruppe specialister hos Försäkringskassan.

Det er på tide, at vi begynder at betragte det at have sin egen virksomhed som noget normalt. Selvstændige erhvervsdrivende må kunne forvente samme enkel service som ansatte og arbejdsløse - uden indkaldelse af specialbistand.

Den svenske regering har som erklæret mål at forbedre vilkårene for såvel små som store virksomheder. Men kendsgerningen er, at den finansielle krise risikerer at stikke en kæp i hjulet for i første række de store virksomheders forudsætninger. I deres iver efter at redde jobs er verdens politikere lige nu ganske stressede og har en tendens til at gå længere, end hvad der må betragtes som normale indsatser.

Nødlån og andre ekstraordinære tiltag, såsom erhvervsminister Maud Olofssons udspil om elbilsprojekter i Vestsverige denne uge, er velmente, men de forrykker balancen på markedet og gør præmisserne mere usikre for eksempelvis udenlandske virksomheder, der planlægger en etablering.

I et internationalt perspektiv ville en harmonisering af reglerne omkring Øresund også gavne udviklingen. Ifølge Svenskt Näringsliv har Danmarks tydeligere vilkår for den såkaldte ekspertskat bevirket, at langt flere udenlandske forskere og virksomhedsledere er kommet til Danmark end til Sverige. Risikoen for skævvridning, hvor Sverige halter bagud, når det gælder om at tiltrække spidskompetence, er åbenlys.

Iværksætterånd kan dog anspores af en vis usikkerhed. At nogle aktører sidder på mere information end andre, kan give incitament til gambling og risikotagning på markedet. I konsulent- og dokumentationsbranchen finder man også eksempler på, hvordan man kan slå mønt af de mere eller mindre svært tilgængelige regler, vi alle er nødt til at forholde os til.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: