Tilbageslag for integrationen – bankerne har forhøjet afgifterne for betalinger over Sundet

Kort sagt: To år efter broindvielsen er det i bedste fald en dyr, besværlig og langsom proces at overføre penge over Øresund.

Det viser Rapidus' årlige test af bankoverførsler mellem Skåne og Sjælland. Vi har fundet eksempler på banker, som tager sig mere betalt for at sende penge lige over broen end til Spanien. Udviklingen går til og med baglæns - flere banker har det seneste år forhøjet afgifterne for udlandsbetalinger i Øresundsregionen.

Et helt almindeligt brev med kontanter er derfor stadig absolut den billigste måde, når man vil sende småbeløb til den anden side.

Af Keld Broksø og Thomas Frostberg

Da Øresund Industri & Handelskammare i løbet af ugen præsenterede årets Øresundsindeks over integrationen kom kategorien ”forretningsomkostninger” bedst ud af sammenligningen. Dette delindeks nåede op på 83 på en skala op til 100, - og det vil sige langt over gennemsnittet 57 for alle faktorer lagt sammen.

Men i forretningsomkostninger indgår ikke afgiften for at sende penge over Øresund - i så fald var tallet blevet betydeligt lavere.

Rapidus har for tredje år i træk testet overførslerne ved at sætte penge ind på en dansk konto via svenske banker og modsat. Vi besøgte forrige fredag sammenlagt godt 10 banker i regionen. - Seks i Hvidovre, som i parentes bemærket ligger lige ved motorvejsopkørslen over Amager mod Øresundsforbindelsen, og syv i Malmø og Lund. Formålet var at sende en gæld til en ven på den anden side af broen på 50 kroner. Modtagerkonti fandtes hos SEB i Malmø og Danske Bank i Hvidovre.

Her er de vigtigste resultater:

* Afgiften for at sende i Danmark ligger på 50-100 danske kroner i forhold til Sverige med 95-160 svenske kroner. - Altså mere end selve det beløb, som skulle sendes over. (Personalet hos Nordea i Malmø oplyser, at prisen er 110 svenske kroner, men de udfører opgaven som økonomibetaling, og debiterer kun 40 svenske kroner.)

* Flere banker har forhøjet deres afgifter det seneste år. Eksempelvis tager SEB i Malmø 95 svenske kroner mod 70 forrige år. Og Postgirot/Svensk Kassaservice har forhøjet prisen fra 90 til 130. I Danske Bank er afgiften steget fra 60 danske kroner til 70 på ét år.

* Desuden tager modtagerbanken en afgift fra det indsatte beløb. I Danmark drejer det sig i vores analyse om fem kroner, men i andre betalinger uden for analysen har vi oplevet gebyrer på 30 kr. Den svenske modtagerbank tog 30 svenske kroner. Det vil sige, at ud af en indbetaling i Danmark på 120 danske kroner, inklusiv indsætningsafgiften, så stod der kun 26 danske (32 svenske) kroner tilbage, når pengene kom ind på kontoen i Sverige.

* Det tager i alt én til fire dage før pengene findes på modtagerkontoen.

* Normalt tager det siden en eller to dage inden bankerne giver renter for de indsatte penge.

* Proceduren er besværlig. Trods moderne IT-systemer hos bankerne må en hel A4-blanket udfyldes med oplysninger. Visse banker kræver adresse på modtagerbanken, trods elektronisk SWIFT-adresse. Flere banker i Malmø faxer siden papiret til Stockholm, hvorfra udlandsbetalingen gennemføres.

* I næsten samtlige tilfælde kræver banken, at indsætteren allerede er kunde, det vil sige, at man har konto i banken. En udlandsbetaling er ikke tilstrækkeligt. Flere steder forklarer personalet, at man prøver at komme af med kunder, som laver den slags små kontantindbetalinger. Nu har de fleste en konto i en bank, men kravet begrænser konkurrencen, så man ikke kan vælge den billigste overførsel med mindre man flytter alle sine bankforretninger.

* Når man sender 50 kroner i en almindelig kuvert koster det fem danske og seks svenske kroner, og brevet er fremme næste dag. I Danmark modsat Sverige deles brevene tilmed ud om lørdagen.

* Skånes Provinsbank er dog endnu hurtigere. I og med modtagerkontoen findes i koncernen kan de sætte pengene direkte ind via computeren. Beløbet er tilgængeligt i Hvidovre 15 minutter senere uden en eneste blanket skulle udfyldes. Til gengæld koster den enkle manøvre 135 svenske kroner at udføre, hvis indsætteren ikke er kunde i banken. Det er en god timepris - og optrækkeri!

Alt i alt viser Rapidus' banktest 2002, at der er langt igen inden bankerne aktivt medvirker til integrationen i Øresundsregionen. En af forklaringerne er nok, at de svenske bankledere sidder i Stockholm. En anden er, at bankerne trods store analyser om Øresundsregionens potentiale har langt mellem teoretiske og praktiske afdelinger. De sidste tænker kortsigtet på profit frem for på fremtidig volumen i forretningerne over sundet.

Det ligner tilmed sabotage at forhøje bankafgifterne i Øresundsregionen, når betalinger til eurolandene samtidig bliver billigere. FöreningsSparbanken i Malmø tager eksempelvis 95 kroner for at flytte penge over broen, men kun 45 kroner for at sende dem til Sydeuropa.

I vor test drejer det sig kun om småbeløb, som faktisk kan sendes som kontanter i en kuvert, men det kan vel ikke være meningen i et moderne IT-samfund? Og for integrationen er selv de små forretninger i mikroøkonomien vigtige som forudsætning for, at også makroøkonomien kommer til at fungere. Lad os tage et eksempel på, hvor bankerne bremser integrationen:

En af de konkrete fordele ved broen burde være, at det skulle det være muligt at få Sydsvenska Dagbladet sammen med Jyllands-Posten, Politiken eller Berlingske Tidende på Sjælland om morgenen. Men hvis et almindeligt abonnement bliver omkring 100 danske kroner dyrere på grund af bankerne, så er det en bremse på informationsudbudet i regionen.

FAKTA:

FRA SVERIGE TIL DANMARK:

 • FöreningsSparbanken: 95 svenske kroner, kræver konto.
 • Nordea: 110 svenske kroner, kræver konto (personalet oplyser, at udlandsbetaling koster 110 kroner, men ved testen blev kun 40 kroner debiteret. Det er prisen for en økonomibetaling.)
 • Handelsbanken: 150 svenske kroner, kræver konto.
 • SEB: 95 svenske kroner, kræver konto.
 • Skånes Provinsbank: Gratis for kunder med konto i banken, 135 svenske kroner for øvrige ved kontant indsættelse på konto i Danske Bank.
 • Svensk kassaservice/Postgirot: 130 svenske kroner, kontant betaling
 • Sparbanken Finn: 160 svenske kroner for kunder med konto i banken, 250 svenske kroner for øvrige ved kontant indsættelse.

FRA DANMARK TIL SVERIGE:

 • Postkontor/Postgiro: 100 danske kroner, kontant betaling.
 • Danske Bank: 70 danske kroner, kræver konto.
 • Forstædernes Bank: 75 danske kroner, kræver konto.
 • BG Bank: 70 danske kroner, kræver konto, men er knyttet til Danske Bank.
 • Nordea: 50 danske kroner, kræver konto.
 • Arbejdernes Landsbank: 50 danske kroner, kræver konto.
Bransch/Kategori

  Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

  Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

  Prova nyhetstjänsten här!


  Samarbetspartners: