TFS satser på opkøb uden for Europa efter stærkt 2008

Opkøb og ekspansion, men også forsinkede indtægter som følge af den finansielle situation. Kontraktforskningskoncernen TFS Trial Form Support regner med et begivenhedsrigt 2009.

-- Dette år vil bringe store begivenheder for vores firma. Vi vil sandsynligvis ekspandere uden for Europa via opkøb af ganske store virksomheder, siger Daniel Spasic, koncerndirektør og eneejer.

TFS Trial Form Support udfører kliniske studier - tester på mennesker - primært for medicinal- og biotekfirmaer. Koncernen, som har hovedkontor i Lund, har aktiviteter i mere end 15 lande og næsten 500 ansatte. I 2007 lå omsætningen på godt 315 millioner svenske kroner med et overskud på godt 10 procent.

Daniel Spasic kalder 2007 for et meget stærkt år, men 2008 blev endnu stærkere. Tallene er ikke helt klar, men Spasic afslører, at regnskabet vil vise vækst på alle nøgletal og et højere overskud i 2008 end i 2007, selv om det ikke er sikkert, at overskudsmarginalen bliver højere. Samtidig kan TFS mærke finanskrisen, ved at kunder annullerer eller udskyder deres bestillinger.

-- Vi står helt klart over for en række udfordringer i år. Vældig mange mindre og mellemstore kunder har valgt at annullere projekter. Men frem for alt kan vi mærke, at kunder vælger at udskyde større projekter i et halvt til et helt år, og når de er i 20-30 millioner klassen, så får det naturligvis betydning for vores drift.

Daniel Spasic beregner, at forsinkelserne i de større projekter svarer til en værdi på omkring 35 millioner svenske kroner, hvis indtægtsføring skulle have været påbegyndt allerede i første kvartal i år, men nu tidligst kommer i gang i tredje kvartal.

Sidste år omstrukturerede TFS Trial Form Support sine aktiviteter til tre særskilte forretningsområder, der for en stor dels vedkommende drives som tre selvstændige firmaer. De tre sektioner er tidlig lægemiddeludvikling der drives ved firmaets enhed på Karolinska sjukhuset i Stockholm, såkaldt project delivery som håndterer store patientstudier i fase II og III, samt konsulentvirksomhed hvor kunder kan leje TFS-personale. Det er denne del af virksomheden, der vokser hurtigst. Ifølge Daniel Spasic er der en stigende tendens til, at kunderne ønsker at kunne udvide eller indskrænke personalestyrken fleksibelt, samtidig med at man bevarer kontrollen over sine udviklingsprojekter.

-- Konsulentdelen er relativt upåvirket af krisen, og den vokser faktisk. Vi tror, at den vil udgøre omkring 40 procent af vores omsætning ved udgangen af 2009, siger Daniel Spasic.

Af Lisa Kirsebom

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: