Sygehussamarbejde over sundet bør omfatte kliniske forsøg

Kort sagt: I Danmark har partnerskabet NEXT konstateret, at kliniske forsøg på sygehuse kan mangedobles, men trods et budget på over 300 mio. kr. rækker projektet ikke over sundet. Der er ellers en uddannelsesaftale for læger på tværs af Øresund, ligesom lægerne bl.a. samarbejder om et center mod hjertestop. Kliniske forsøg er oplagte at fortsætte med.

Af Keld Broksø, Rapidus’ Københavnsredaktør

Finanskrisen var skyld i meget. - Herunder en nedgang i kliniske forsøg på sygehusene på begge sider af sundet. Jo færre investorkroner til ny medicin - des færre forsøg på patienter. De forsøg, der var tilbage, trak desuden især mod Asien. Nu er kliniske forsøg igen i stigning. Det danske samarbejdsprojekt NEXT siger endda i dag, at kliniske forsøg kan mangedobles i Danmark. Sidste år deltog 15.000 danskere i samlet 300 kliniske forsøgsprojekter. Det vil være en gevinst for hospitalerne og patienterne, som får bedre behandling med ny medicin, hvis man virkelig mangedobler forsøgene. Intet taler imod, at de kliniske forsøg også kan mangedobles i Skåne, hvor processerne ligner de danske.

Danske NEXT er verdens første samarbejde om kliniske forsøg mellem offentlige hospitaler, universiteter OG lægemiddelindustrien. NEXT er derfor interessant. Det er også stort med et budget på 308,6 mio. DKK med i alt 92,4 mio. fra Innovationsfonden og 216,2 fra partnerne. Og det virker: Målet for 2015 var 4 nye forsøg, men 42 blev opnået.

Løbetiden for NEXT er 5 år til 2019. Hvad så bagefter? Man kan frygte, at være lige vidt til den tid. Med mindre man fortsætter i større skala, herunder at udvide fokus fra de nuværende kræft- og hudsygdomme – og gerne med større geografisk fokus over sundet. Det vil være logisk at udvide – netop set i lyset af forudsigelsen om mangedoblinger. Hvad kræver det så?

Først og fremmest skal barrierer nedbrydes uden at gå på kompromis med etikken. Kliniske forsøg kan øges ved at gøre ansøgningerne mere enkle. Tager man læren fra Danmark så har man lidt under, at sygehusregionerne gør tingene forskelligt. I fem danske regioner er der eksempelvis fem forskellige etiske komiteer, som ikke tolker lovene ens for kliniske forsøg.

Det kræver mere central statsstyring før processerne for tilladelser strømlines, så medicinalkoncernerne kan regne med samme standard over hele landet – og gerne over sundet. Sagsbehandlingstider skal også ned og med en ensartet prissætning. Endelig skal vi have en stærkere, international markedsføring af regionens kliniske forsøg overfor den globale lægemiddelindustri. Her må Medicon Valley Alliance og Greater Copenhagen gerne markere sig. Intet er i vejen for, at også Nordisk Ministerråd tager sagen op for hele  Norden, men mulighederne for at nedbryde barrierer over sundet ser nemmest ud. Der er nemlig erfaringer for sygehussamarbejde at bygge videre på:

*I 2012 fik eksempelvis forskningsinstitutioner i Skåne og Sjælland 1,2 mio. euro af EU’s Interreg program til et center for hjertestop i Øresundsregionen.

*Og i en spritny aftale får danske læger uddannelse i Sverige – og visa versa. Aftalen er underskrevet af formanden for Region Sjælland, Jens Stenbæk, og formanden for Regions Skånes sundhedsudvalg, Anna-Lena Hogerud. 54 læger fra Region Skåne får uddannelse i akut pleje og anæstesi i Danmark, og 20 danske læger får uddannelse på en akutmodtagelse i Region Skåne. Aftalen skal løbe til 2028 fordi Region Skåne mangler praktikpladser til at uddanne læger. Region Sjælland mangler læger til akutmodtagelser – og så bytter man.

*Og endelig kunne Rapidus i går berette om det svensk-danske projekt Breathe med et budget på 65 mio. SEK som skal finde nye biomarkører for patienter med astma og KOL.

Det er oplagt at øge de kliniske forsøg også over sundet, når man ser på, hvor væksten skal komme fra: Dansk vækst var kun på 1,2 % i 2015 mod 3,7 % i Sverige. Men både Danmark og Sverige har blot 0,5 % vækst i BNP i første kvartal af 2016. Det er ikke imponerende! Samtidig stod alene Novo Nordisk i Danmark stod for 11 % af selskabsskatten og op mod 81 % af væksten kom fra pharma. Det giver gode grunde til at satse på nemmere adgang til kliniske forsøg gerne koordineret i hele regionen for Greater Copenhagen/Medicon Valley.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: