SwitchCore satser på software – kan blive selskabets endelige redning

Kort sagt: Tiden var ved at løbe ud for det børsnoterede netværksselskab SwitchCore i Lund. Men 227 millioner SEK fra den rettede nyemission, som skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling i dag, skaber endnu engang muligheder. Rapidus kan nu afsløre, at pengene delvist skal gå til en satsning på en nyorientering af virksomheden: en rendyrket fokusering på hardware skal suppleres med en stor softwaresatsning omkring næste produktgeneration, der formentlig forlægges til Indien. Det er en satsning, som burde være gennemført for længe siden, men som nu for alvor vækker håb om overlevelse.

Af Martin Ollhage

Da Rapidus i april offentliggjorde en analyse af SwitchCore, var selskabets daværende adm. dir. Henric Isacsson overbevist om, at vendepunktet var i sigte, og at positivt cashflow ville blive opnået i 2006. Han understregede endvidere betydningen af at opfylde profetien, for ikke at risikere at udviklingsarbejdet omkring nye produktgenerationer led skade. Vi opsummerede dengang de mulige scenarier:

1. Den kraftige markedsvækst bringer SwitchCore frem til lønsomhed.

2. Salgssucces fører til opkøb af selskabet.

3. Selskabet opnår aldrig lønsomhed.

At opnå lønsomhed senest i 2006 var med al sandsynlighed nødvendigt, for at selskabet i sin nuværende form skulle overleve på egen hånd. Resterne af det teknikforspring, som SwitchCore engang havde, ville formentlig være forsvundet helt uden en stærkere finansiering. Nu blev redningen en emission i stedet for positivt cashflow fra driften, og så kræves der ændringer for at selskabet skal overleve.

Og ændringer er altså på vej. Den garanterede storemission giver både tid og nye muligheder, og i dag kan Rapidus afsløre, hvad selskabet har tænkt sig at gøre med pengene. SwitchCore har sagt, at emissionsindtægterne skal anvendes til at udvikle næste produktgeneration, Xpeedium3, samt at udvide salgskanalerne på en række geografiske markeder. Men i virkeligheden handler det om en større strategiændring end som så.

SwitchCore har hidtil været et udpræget hardwareselskab, som har solgt sine hurtige kredse til kunder, der på egen hånd har måttet udføre avancerede og tidskrævende tilpasninger i deres produkter for at få teknikken til at fungere. Det har derfor taget lang tid at få produkter, som indeholder SwitchCores kredse, ud på markedet. Omsider lader det dog til, at Lundselskabet har indset, at kunderne efterspørger hurtige løsninger - ikke bare hurtige chips.

Ifølge kilder med godt kendskab til SwitchCore, vil selskabet gennemføre en massiv forskydning mod softwaresiden og udvikle et program til Xpeedium3, som giver en helt anden fleksibilitet, end det har været tilfældet med tidligere produktgenerationer. Med et stykke avanceret software vil Xpeedium3 blive en løsning, der kræver betydeligt mindre tilpasninger hos hver enkelt kunde og dermed dramatisk forkorter ledetiderne, til produkterne kan markedsføres. Softwaren skal endvidere være udformet på en sådan måde, at kunderne nemmere kan anvende de samme tilpasninger til flere produkter.

Kompetencen til udvikling af software vil selskabet købe eksternt, formentlig i Indien.

Om satsningen giver lønsomhed i sidste ende, er svært at afgøre, men ideen virker rigtig efter flere års fejlsatsninger. Teknik kan kun sælges, hvis den giver kunderne merværdi.

Trods den nye satsning og emissionen står én kendsgerning dog tilbage: SwitchCore er et i denne sammenhæng lille selskab. For at kunne tage kampen op med de store aktører i branchen kræves der en partner. I det seneste kvartalsregnskab skriver SwitchCore: ”Selskabet arbejder aktivt for at udvikle samarbejdet med industrielle og finansielle partnere for at accelerere væksten gennem en udvidelse af produktportefølje og salgskanaler.”

Afslutningsvist kan vi konstatere, at der for SwitchCore hovedsageligt kun er to scenarier tilbage:

1. Selskabets softwaresatsning opnår positivt gennemslag, og SwitchCore finder en stor partner, som kan føre virksomhedens kredse ud i en lang række produkter, enten i samarbejdsform eller ved opkøb af Lundselskabet. Trods en bedre strategi får lille SwitchCore svært ved at overleve på egen hånd i en branche, der domineres af storspilleren Broadcom.

2. SwitchCore opnår aldrig lønsomhed. Det lykkes ikke virksomheden at finde en passende partner, eller ambitionerne omkring Xpeedium3 bliver en fiasko. Et sådant scenario er dog rykket meget længere væk, efter at emissionen blev præsenteret.

I kraft af den nye satsning på supplerende software er SwitchCores overlevelseschancer steget fra minimale til pæne. Men der er lang vej hjem, og den nye satsning er et stort projekt, som skal lykkes. At SwitchCore til sidst for alvor har spurgt sig, hvad kunderne vil have, bør dog kunne blive et vendepunkt for selskabet.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: