Svensk nøl forsinker godkendelse af aftalen om Øresundsbeskatning…

Sverige har endnu ikke godkendt den aftale om et nyt skattesystem for Øresundsregionen, som Sveriges finansminister Bosse Ringholm og Danmarks skatteminister Svend Erik Hovmand underskrev i oktober.

En godkendelse i den svenske Riksdag trækker sandsynligvis ud til efter sommer, erfarer Rapidus. Det har skabt uro blandt mange Øresundspendlere, som har henvendt sig med spørgsmål til det nyetablerede danske skattecenter for grænsependlere (se særskilt artikel).

Da aftalen blev underskrevet, talte man om et gennembrud for integrationen i Øresundsregionen. De nye regler skulle træde i kraft fra 1. januar 2004, forklarede de to ministre. Men allerede dengang stod det klart for de involverede, at godkendelsen ikke ville kunne nå igennem det svenske politiske system inden nytår.

-- Der er der ikke noget mærkværdigt i; tingene er gået helt efter bogen. Aftalen er underskrevet og færdig, men den svenske proces tager lidt længere tid end den danske, som var overstået allerede i december, siger Cecilia Bohlin, der håndterer sagen i det svenske finansministerium.

Målet er, at regeringen skal fremlægge et lovforslag inden sommer, men sandsynligvis når det ikke at blive behandlet i Riksdagen før til efteråret. En af årsagerne til at det tager så lang tid er, at den svenske skattelovgivning skal ændres på nogle principielle punkter, eftersom aftaleteksten strider med de nuværende regler. Blandt andet skal Sverige indføre retten til at beskatte personer bosat i Danmark, som arbejder i Sverige, men udfører noget af arbejdet fra en hjemmearbejdsplads.

Ifølge Cecilia Bohlin indebærer den langsommelige svenske proces ingen problemer, så længe Riksdagen godkender aftalen i løbet af året. Fradragsretten for broafgifterne og pensionsindbetalingerne kommer alligevel til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år. Muligheden for kun at betale skat i ét land, for personer der arbejder hjemme i et andet land end arbejdsgiverlandet, kan dog tidligst træde i kraft per 1. januar 2005.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: