Styrk Øresund Science Region som nyt vækstforum – drop Öresundskomiteen

Kort sagt: Om to uger vælger Danmark nye kommunal- og regionsråd, som først officielt indsættes efter den ny kommunalreform træder i kraft i 2007. Politikerne har nu chancen for at styrke Øresund Science Region som nyt vækstforum i stedet for at opfinde endnu en knopskydning blandt Øresundsorganisationerne. Men det kræver, at de går i gang nu. Et styrket Øresund Science Region vil gøre Öresundskomiteen overflødig.

Af Keld Broksø

15. november går det løs med valget til Danmarks nye storkommuners byråd og de fem nye regionsråd, der bliver realiteten efter Danmarks strukturreform træder i kraft 1. januar 2007.

Vanen tro skal man lede med lup efter begrebet Øresundsregionen i danske valgkampe.

Men Rapidus vover forsøget, og slår et slag for en overset hastesag, nemlig en styrkelse af Øresund Science Region (ØSR). ØSR skal være det forum, hvor fremtidigt erhvervssamarbejde over sundet kan foregå efter de danske omvæltninger ved strukturreformen.

Men er det nu ikke lidt dramatisk at kalde det en hastesag? Nej - af tre årsager:

1) HUR - Hovedstadens Udviklingsråd - er i gang med de sidste krampetrækninger inden den afgår ved døden i 2007 som organisation og samarbejdspartner for Region Skåne. Nogle påstår, at døden allerede er indtruffet, og derfor skal afløsningen i gang nu.

2) Det er vigtigt hurtigt at give Region Hovedstaden opgaven med at skabe et nyt Øresundssamarbejde på forhånd. Overgangsfænomenet i Danmark er nemlig, at de eksisterende amtsråd og kommunalbestyrelser ekstraordinært fortsætter det næste år, mens de nye regionsråd og kommunalbestyrelser skal planlægge overgangsforretningen inden de selv officielt sættes ind i de nye enheder. Region Hovedstaden bliver den ene af fem nye, store regioner, der afløser de 14 danske amter. Regionerne får ansvar for bl.a. sygehuse og erhvervsudvikling. Men i modsætning til Danmarks fire øvrige, kommende regioner, så har Region Hovedstaden ikke endnu kunnet præstere et midlertidigt erhvervsforum, hvor også Øresunds erhvervssamarbejde skal parkeres fremover på den danske side. Risikoen er stor for, at Øresundsregionen bliver glemt, og derfor er det forsøget værd at sætte et styrket ØSR på dagsordnen. En deadline er 1. april 2006, hvor et midlertidigt erhvervsforum i følge loven skal nedsættes. Det erhvervsforum skal udarbejde en samlet vækststrategi for Region Hovedstaden - med Øresundsregionen som omdrejningspunkt. Et bud på, hvor den opgave kan løses, er netop denne lynanalyses mission:

3) De modeller for fremtidens Øresundssamarbejde, som nu er i omløb, er løse i kanten og giver endnu mere knopskydning. Men knopskydning med flere Øresundsorganisationer er det sidste regionen har brug for. Blandt andre har HUR's formand, Mads Lebech, foreslået et helt nyt Øresundsråd, der skal være officielt samarbejdsforum med politikere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsrepræsentanter. Derfor er det en hastesag, når Rapidus vil pege på en tredje og enklere vej inden valget er slut: Hvorfor opfinde noget, som er der i forvejen?

Rapidus mener, at i stedet for at lave et nyt Øresundsråd, kan den opgave klares enklere ved at styrke Øresund Science Region.

I dag er Øresund Science Region en paraplyorganisation for Øresund IT Academy, Medicon Valley Academy, Øresund Environment Academy, Øresund Food Network, Øresund Logistics, Nano Øresund, Diginet Øresund, Øresund Design, Humaniora Øresund, Idræt over Sundet og Øresundsuniversitetet. Målet er at gøre regionen bedre indenfor alle de områder.

Med yderligere et par målsætninger bliver ØSR præcis den styrkede samarbejdsorganisation, som et erhvervsforum i Region Hovedstaden får brug for.

Både erhvervs- og uddannelsesfolk er jo allerede repræsenterede i ØSR. Det eneste vi mangler er altså en acceptabel politisk repræsentation. Når/hvis de politikere træder ind i ØSR vil den styrkelse bl.a. betyde, at Öresundskomiteen lige så godt kan få frataget forvaltningen af EU's Interreg-midler, og mange øvrige samarbejdsopgaver i det øjeblik ØSR bliver en overordnet samarbejdsorganisation.

Resultaterne bliver næppe ringere af, at myndighedernes og politikernes samarbejde med erhvervslivet formaliseres ved, at de kommer i samme organisation. ØSR skal med den logik eksistere parallelt med Region Hovedstadens erhvervsforum - med gensidig rapportering og gengangere blandt de danske repræsentanter. Med denne model kommer man også ud over den skepsis omkring manglende dynamik, som mange af erhvervslivets organisationsfolk ofte giver udtryk for overfor Öresundskomiteen. En modsat rettet model med ØSR ind under Öresundskomiteens paraply vil derfor ikke fungere.

Til gengæld er det er naivt at tro, at ØSR får lov at optræde som overnational myndighed, men en styrket, rådgivende funktion for den svenske og danske regning i Øresundsspørgsmål er tiltrængt.

Før ØSR bliver en instans, der lyttes til, kræver det ud over en styrkelse, at der luges ud i Øresundsorganisationerne i en fusionsbølge. Öresundskomiteen er mest indlysende at droppe først.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: