Skånske PartnerTechs succes modbeviser truslen fra Indien og Kina

Kort sagt: Midt i den intense debat om ”Truslen fra Øst” - det vil sige outsourcing og flytning af arbejdspladser til Indien og Kina - hjemtager den Malmöbaserede kontraktproducent PartnerTech en ordre til 300 millioner på produktion i Sverige. Og det er blot én i rækken af lignende kæmpeopgaver det seneste godt et år.

Enten ved PartnerTechs kunder ikke deres eget bedste - eller også er der noget helt galt i debatten om udflagning af arbejdspladser. Meget taler for, at sidstnævnte er forklaringen.

Af Thomas Frostberg

I kølvandet på en ordentlig Ericsson-nedtur efter år 2000 foretog PartnerTech en grundig gennemgang af strategien. Adm. dir. Mikael Jonson ville reducere fokuseringen på enkelte, store kunder, hvor man altid ville blive opfattet som en lille spiller.

I stedet har PartnerTech satset på mellemstore selskaber med en omsætning fra 200 millioner til tre milliarder kroner. Her handler opgaverne i høj grad om outsourcing af hele projekter, alt fra tidlig udvikling til slutmontering og eftermarked. Og PartnerTech bliver så en strategisk partner i ordets rette betydning, i stedet for at konkurrere med laveste dagspris på printkort. Gennembruddet kom sidste år, og nu har man CashGuard, Essnet, Tomra - og siden i går også PacketFront - på listen over kunder, der har lagt hele opgaver ud til PartnerTech.

Fælles for den nye gruppe af kunder er, at de opererer på et globalt marked, men selv er for små til at have en global struktur blandt andet i produktionen. Det kan PartnerTech derimod levere med produktions- og monteringsanlæg i Norden, Polen og Kina, samtidig med at selskabets samlede volumen giver prisfordele ved indkøb af komponenter.

Ifølge Mikael Jonson er der intet modsætningsforhold mellem aktiviteterne i skånske Vellinge og dem i Kina. Anlægget i Vellinge er ofte involveret i den tidlige og sene fase af et produkts livscyklus, hvor volumen er lav, mens Polen og Kina kobles ind, når produktet ”topper”. Skulle al produktion flyttes til Kina, ville det have betydet, at også udviklingsarbejdet skulle flyttes derud, hvilket medfører øgede risici og omkostninger i form af lange afstande mellem rekvirent og udviklingsafdeling. En fejl eller andre behov for ændringer, som først opdages, når en prototype leveres fra Asien til rekvirenten i Norden, forsinker og fordyrer hele udviklingsarbejdet.

I 2001 stod Ericsson for over 50 procent af omsætningen. I dag er ingen kunde større end 15 procent. En ny kunde, som lægger hele sin produktion ud til PartnerTech, indebærer normalt en omsætningsstigning på 80-200 millioner. Samtidig er opgaverne grundlæggende sikre i lang tid fremover, eftersom det er mere eller mindre umuligt for en kunde at hjemtage produktion, når den først er outsourcet.

PartnerTech har sine rødder i den gamle Facit-fabrik i Åtvidaberg i Östergötland, og den dag i dag har koncernen et stort anlæg her. Spidskompetencen ligger i kombinationen af elektronik og mekanik. I foråret 2000 blev man til et Malmöselskab ved at flytte hovedkontoret - og i 2002 opkøbte PartnerTech Vellinge Electronics. Nu fortsætter ekspansionen, men stadig primært med fokus på Norden. I juni opkøbte man den finske kontraktproducent KSH-Productor Oy med en omsætning på 200 millioner svenske kroner. Nu rettes blikket mod Norge i næste skridt, hvor et opkøb er i vente i løbet af det kommende år. Ekspansionen østpå, for det har man også hos PartnerTech, hedder snarere Polen end Kina og sigter på det europæiske marked.

Forklaringen på den, tilsyneladende, stædige rasmus-modsat-strategi er baseret på nogle centrale faktorer:

- PartnerTechs kunder fremstiller industriprodukter, ikke forbrugsartikler. Inden for forbrugsartikler er volumen væsentligt højere og enhedsprisen derfor vigtigere, hvilket motiverer en flytning af produktionen til lavtlønslande. Når det gælder industriprodukter, er serierne kortere og omkostningerne per produceret enhed ikke lige så udslagsgivende.

- I stedet er det vigtigt hurtigt at kunne omstille produktionen og tilpasse produkterne til nye behov hos kunderne. Korte afstande mellem rekvirent, produktionssted og slutkunde er derfor mere afgørende.

- Kina er ikke udelukket som produktionssted, men det drejer sig i så fald om produkter, der skal sælges på det asiatiske marked. For Lundselskabet Precise Biometrics regning producerer PartnerTech i Kina, men her hovedsageligt til det kinesiske marked. Logistikken er en vigtig faktor i denne sammenhæng, og ekspansionen i Polen er derfor et godt kompromis mellem omkostninger og afstand - samtidig med at det nyligt udvidede anlæg i Sieradz kan betjene et større europæisk marked.

I en erhvervspolitisk sammenhæng betyder det, at den ophedede debat om udflytning af arbejdspladser burde fokusere mere på, hvordan vi bevarer højt kvalificerede udviklingsjob i Norden, eftersom det i mange tilfælde også ville betyde, at produktionen - helt eller delvist - bliver her.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: