Prolightgrundlægger køber SpectraCure

Storejerne i det Lundbaserede SpectraCure, hvor Karolinska Development og Industrifonden indgår, har solgt samtlige aktier i selskabet. Køberen er Masoud Khayyami, grundlægger af blandt andet Lundfirmaerne Prolight Diagnostics og Acromed Invest.

Med aftalen får Masoud Khayyami 94 procent af aktierne i SpectraCure. Siden starten i 2003 har de tidligere ejere indskudt i alt 67 millioner svenske kroner i venturekapital. Ingen af de involverede parter vil dog oplyse købesummen for aftalen.

Store dele af SpectraCures tidligere bestyrelse har forladt selskabet i forbindelse med købet, blandt dem direktør gennem mange år Kerstin Jakobsson. I øjeblikket sidder Masoud Khayyami selv som både bestyrelsesformand og adm. dir. i virksomheden, men en rekrutteringsproces, der skal udvide bestyrelsen internationalt og finde en ny administrerende direktør, er ifølge ham i fuld gang.

SpectraCure har udviklet en teknik, som udnytter fiberoptik ved behandling af dybtliggende kræftsvulster. Laserlyset føres til svulsten og aktiverer der et lægemiddel, som i forvejen er injiceret i patienten.

Tidligere er et præklinisk studie blevet gennemført på en mindre gruppe patienter, og resultaterne var ifølge Masoud Khayyami lovende. Nu forbereder man et større studie, hvor mellem 30-50 personer skal deltage.

-- Vi har en igangværende mindre nyemission og planlægger en større på op til tre millioner dollars, hvor vi primært henvender os til amerikanske investorer. Kapitalen skal anvendes til at afslutte de kliniske studier i løbet af indeværende år, siger Masoud Khayyami.

Formålet med studiet er at skaffe den dokumentation, som kræves for en godkendelse fra FDA, den amerikanske pendant til Sundhedsstyrelsen.

De tidligere ejere, hvor også Östersjöstiftelsen indgår, har diskuteret et salg af SpectraCure siden slutningen af 2008. Fra tidligere at have været syv ansatte er personalestyrken det seneste år blevet skåret betragteligt ned. Ved overtagelsen var kun direktøren ansat i virksomheden.

Af Joel Persson

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: