Krav på klimatdeklarationer skapar nytt bolag…

Nästa år träder en ny lag i kraft som ställer krav på byggherrar att lämna in klimatdeklarationer för sina nybyggen. Malmöföretaget Nodon har utvecklat en mjukvara som räknar ut ett fastighetsbygges klimatpåverkan, ger förslag till förbättringar och skapar klimatdeklarationen. Nu söker uppstartsbolaget kapital och lanserar samtidigt en beta-version.  – En byggnad släpper i snitt ut… Läs mera »

…som inleder samarbeten med fastighetsbolag

Nodon lanserar sig genom samarbeten med Hemsö, Skandia Fastigheter, Serneke, Catena, HSB och Magnolia Bostad. Det är en beta-version av klimatoptimeringsverktyget som de sex företagen nu testar och matar med värdefull data. Det är denna data som sedan kommer att ligga till grund för mjukvarans uträkningar. – Efter första januari tillgängliggörs dock massa data genom… Läs mera »

Bransch/Kategori
Företag
Person

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: