Øresundsregionens virksomheder er på spil, når danskere stemmer om Patentdomstol

Kort sagt: Danmark skal til folkeafstemning 25. maj om danskerne overhovedet skal tilslutte sig EU´s patentdomstol. Borgmester Katrin Stjernfeldt Jammeh ville have haft en nordisk-baltisk afdeling af domstolen til Malmø, men det får hun ikke. Den sag er også ligegyldig, hvis danskerne melder sig ud: Konsekvenserne truer for Øresundsregionens vækstvirksomheder.

Af Keld Broksø, Rapidus´ Københavnsredaktør

Øresundsregionen definerer sig selv som en innovativ region. It, biotech, cleantech -- you name it - we got it! Med den profil kan vores vækstvirksomheder ikke klare den globale konkurrence uden at kunne beskytte patenter -- og få så nem adgang som muligt til dem. Det er præcis, hvad den noget støvede, ligefrem kedelige, juridiske instans, EU´s patentdomstol, går ud på.

I lang tid har debatten gået på, hvor patentdomstolens baltisk-nordiske afdeling skulle ligge. Netop med henvisning til Øresundsregionens innovation har Malmøs borgmester, Katrin Stjernfeldt Jammeh, talt klogt og godt for, at patentdomstolen skulle til Malmø. Det viser sig nu, at Stockholm vil have domstolen selv. København er ikke et alternativ, da byttehandlerne for længst har givet bl.a. EU´s miljøagentur til København, og fordi et forsøg på at lamme den danske EU-opposition betyder, at danskerne efter en beslutning i februar nu vil lave en ren dansk afdeling, så danske virksomheder kan føre patentsager på dansk, HVIS danskerne stemmer ja til patentdomstol. Det er rent dansk EU-selvforsvar fra ja-siden, fordi en fælles nordisk/baltisk domstol kunne have sparet mange penge. Finnerne har også trukket i land. Man må håbe danskerne og finnerne kommer til (økonomisk) fornuft i det spørgsmål.

Men i diskussionen af det nu især svensk/baltiske, geografiske spørgsmål er det næsten gået hen over hovedet på svenskere, at det slet ikke er sikkert, at Danmark tilslutter sig patentdomstolen. Det er et langt vigtigere problem end placeringen, når det gælder truende konsekvenser for Øresundsregionens vækstvirksomheder: Hvis danskerne melder sig ud af patentdomstolen, så vil det hive luften ud af ideen om, at ét EU-patent kan gælde ikke alene i Øresundsregionen, men i det meste af det øvrige Europa. Det europæiske enhedspatent og en domstol skal gøre det muligt at få patent i 25 lande ud af de 28 EU-lande, som vil med -- herunder Danmark ifølge en dansk hensigtserklæring. Den ny patentdomstol skal dømme i tvister om det nye europæiske enhedspatent. Dermed får EU's patentdomstol ret til at afgøre tvister om patenter, så de får virkning for alle deltagende lande.

Problemet er, at Danmarks Justitsministerium konkluderer, at dansk tilslutning betyder afgivelse af suverænitet til EU. Derfor skal fem-sjettedele af Folketinget stemme ja til forslaget - ellers skal det til folkeafstemning. Og folkeafstemning var præcis, hvad Enhedslisten (til venstre) og Dansk Folkeparti (til højre) fik held til at få gennemtrumfet.

Afstemningen sker den 25. Maj samtidig med valget til Europaparlamentet.

Men hvor vanvittigt det vil være ikke at tilslutte sig, viser beregninger fra Dansk Industri: Det kan i dag koste op mod 267.000 kroner, når en dansk virksomhed skal søge patent i EU. Mens det nye enhedspatent, der vil gælde i 25 lande, kan fås for 5-15.000 kroner.

Et dansk cleantech firma fra Øresundsregionen, danske Adept Water Technologies, vil ifølge egne beregninger slippe 200.000 DKK billigere ved at søge enhedspatent i hele Europa.

Burde den sunde logik ikke være i behold hos danskerne?

Den dårlige nyhed er, at danskerne trods folketingsflertal er uberegnelige, når det gælder EU. Historiske spor skræmmer: I 1992 sagde danskerne sagde nej til Maastricht-traktaten. Det betød fire (fortsatte) forbehold for euro, unionsborgerskab, forsvars- og retssamarbejde. I 2005 var der desuden planlagt en folkeafstemning om EU’s forfatning, men de danske politikere blev bange og aflyste, da befolkningerne i Holland og Frankrig stemte nej. Først i 2008 godkendte Folketinget en ny traktat - Lissabon-traktaten. Og UDEN en folkeafstemning blandt de uberegnelige danskere. Med andre ord: EU er så upopulær blandt store dele af danskere, at end ikke et snævert flertal for patentdomstolen er sikret. Alle øvrige EU-afstemninger har desuden vist så snævert et kapløb mellem ja- og nejsiden, at gyserforfatteren Stephen King ikke kunne have skrevet en bedre drejebog.

Med den EU-skeptiske holdning sætter store dele af danskerne op til afstemningen om patentdomstolen ikke alene danske arbejdspladser på spil, men også arbejdspladser i hele Øresundsregionen. Hvis Øresundsregionen skal hævde sig endnu mere internationalt vil det være en katastrofe, hvis patenter ikke kan godkendes med et snuptag på tværs af sundet. Det er et argument for patentdomstolen, som også skånske politikere og erhvervsfolk gerne må bære over på den anden side af sundet til Danmark i de kommende kritiske måneder frem til folkeafstemningen den 25. maj.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: