Øresundsintegrationen får nyt brændstof – fra Stockholms IT-virksomheder

Kort sagt: Rækken af Stockholmsbaserede IT-koncerner, der har fået øjnene op for forretningsmulighederne i Øresundsregionen, bliver stadig længere. Børsnoterede Cybercom og HiQ var tidligt ude. Dugfriske eksempler er Know IT og Prevas.

Men til forskel fra forrige gang, under IT-hysteriet 1999-2000, betragter Stockholmsselskaberne nu regionen som en helhed. Et opkøb eller en etablering i Skåne er i lige så høj grad et skridt ind i Danmark.

Af Thomas Frostberg

Der er uden tvivl opstået en ny bølge af Øresundsinteresse blandt de børsnoterede IT-selskaber i Stockholm. Forrige gang det skete var i tiden omkring broindvielsen, men dengang blev sagen håndteret på en helt anden måde. Malmöaktiviteterne blev henregnet under de nationale organisationer, mens en etablering i Danmark blev kaldt for international ekspansion og ofte skete i form af store opkøb.

I dag ser billedet anderledes ud. Det allerseneste eksempel er IT-selskabet Prevas, som for nylig underskrev en hensigtserklæring om at købe udviklingskonsulentfirmaet Glaze i Malmö. I den forgangne uge har Prevas' koncernchef Anders Englund turneret mellem Glaze-kontorerne i Aalborg, København og Malmö for at inspicere det selskab, han er på vej til at købe.

Glaze blev grundlagt i efteråret 2000, præcis da nedturen var begyndt for IT- og telekomfirmaerne - dårligst mulige timing, med andre ord. Alligevel er det lykkedes ledelsen, ved hjælp af gammeldags økonomiske principper om at indtægter går før omkostninger, at holde sig i live og ekspandere til en forventet årlig omsætning på 25 millioner svenske kroner i år.

Geniet bag selskabet - eller ”nørden” som han kaldes internt - hedder Dan Mattson, en dengang 30-årig, selvlært programmør med en baggrund fra Svep Design Center i Lund. Sammen med naboen Lars Israelsson grundlagde han Glaze, hvor navnet er inspireret af Mattssons egentlige håndværkeruddannelse som glarmester. Israelsson, med 15 års erfaring som salgs- og markedsorienteret managementkonsulent, påtog sig rollen som adm. dir.

Allerede i foråret 2003 gik Glaze ind på det danske marked under ”ægte” dansk flag, når det gjaldt ledelse og organisation. Først indtog man Aalborg, siden hen København. I dag står de danske aktiviteter for cirka 40 procent af den samlede omsætning - en ekspansion der er foregået imod alle odds, helt uden ekstern kapital, og er baseret på kundesucces. Store danske selskaber som Novo Nordisk, Radiometer og Oticon figurerer i dag på kundelisten.

Glaze hører dermed til de ganske få skånske selskaber, som med succes har gennemført en etablering på det danske marked. (Kendsgerningen er, at til og med deres kommende moderselskab Prevas en gang har haft fiasko med at slå sig igennem på bioinformationsområdet i Danmark.)

Hvad har alt dette med overskriften på dagens lynanalyse at gøre?

Jo, selv om det er lykkedes Glaze og nogle få andre skånske selskaber at tage skridtet over Øresund, så sker det i begrænset omgang. Risiciene vurderes stadig som alt for store. Også i den anden retning har interessen hidtil været ganske behersket.

Men for Prevas, og mange af de øvrige børsnoterede selskaber som i den senere tid har købt sig ind i skånske IT-firmaer, er mulighederne i Danmark en vigtig årsag til opkøbene. De ser ikke længere Skåne som blot en del af den svenske organisation, men som et brohoved til et nyt og større marked. Øresundsregionen fremtræder i deres øjne som en samlet region, hvis potentiale overstiger det meste af, hvad de kan sammenligne med i den nuværende organisation.

I den genopvakte interesse for Øresundsregionen blandt Stockholmsselskaberne ligger der derfor en stor mulighed for øget integration mellem dansk og skånsk erhvervsliv. Optimismen fra Stockholm må ikke forveksles med tidligere års uvidenhed om forskelle i forretningskultur landene imellem, men kan tolkes som et tegn på, at selskabsledelserne bevidst vover at udfordre de barrierer der findes - og har helt andre økonomiske muskler at spille med, sammenlignet med hvad enkelte iværksætterfirmaer i regionen kan binde an med.

De fleste erfaringer med Øresundsmarkedet er dog stadig lokalt forankret. Kombinationen af lokalt iværksætteri og Stockholmsbaseret kapital til ekspansion ser derfor ud som en vellykket blanding, der for alvor kan sætte skub i forretningerne på tværs af Sundet.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: