Øresunddirekt i kaotisk konflikt om finansiering efter besparelser

Ejerkredsen bag informationstjenesten Øresunddirekt er i kaotisk konflikt efter Region Hovedstaden netop har skåret de første 800.000 DKK af budgettet. Øresunddirekt har siden 2000 informeret borgere og virksomheder. Trusler om flere nedskæringer og bekymring fra især svensk side fylder luften, viser et referat fra ejerkredsens fællesmøde, som Rapidus har. Region Hovedstaden skærer i kølvandet på beslutninger om Greater Copenhagen støtten i 2016 fra 1,8 mio. til 1 mio. DKK ud af Øresunddirekts danske budget på 3,4 mio. DKK. Det sker under protest fra styregruppen, som ikke mener de er hørt.

 • Claes Håkansson, Nordisk Ministerråd, mener i referatet, at Region Hovedstaden sender et signal om, at informationsarbejdet ikke er vigtigt. Han udelukker derfor ikke konsekvenser for Nordisk Ministerråds finansiering (593.000 DKK).
 • Maria Korner Westin fra Region Skåne kalder besparelsen uacceptabel. Hun forventer, at Region Hovedstaden tager ansvar for, at finansieringen ikke reduceres.
 • Aleksandra Garbeska fra den svenske Arbetsförmedlingen er bekymret for at hidtidig investering i Øresunddirekt nu er spildt.
 • Sandra Forsén fra Øresunddirekt Sverige er urolig fordi Øresunddirekt Sverige og Danmark er afhængige af tæt samarbejde.
 • Øresundskomiteens direktør, Finn Lauritzen, får kritik for at overføre 400.000 DKK fra komiteen, der lukker fra nytår. Pengene bogføres på komiteens 2015-budget – men bruges på Øresunddirekts 2016-budget. Region Skånes Maria Körner-Westin stiller spørgsmål ved, om pengene kan sendes uden Region Skåne involveres.

Region Hovedstadens Henrik Madsen orienterer også om, at de arbejder på overdragelse af Øresunddirekt Danmark fra Öresundskomiteen til organisationen International House. Det får også kritik. Bl.a. Claes Håkansson påpeger, at Nordisk Ministerråd finansierer information mellem Sverige og Danmark – ikke internationalt informationssamarbejde. Han foreslår, at Øresunddirekt indgår i Greater Copenhagen. Rapidus har spurgt Øresunddirekts sekretariatsleder, Thomas Christian Steffensen, om besparelsernes konsekvenser.

- Det nytter ikke at opretholde en intakt medarbejderstab, hvis man ikke har penge til at drive og udvikle vores portefølje, fastslår han.

Nordisk Ministerråds trusler om at skære deres bidrag har det været umuligt at få uddybet: De vil afvente den regionale proces inden de kommer med en udtalelse.

Øresunddirekt har i dag et informationscenter i Malmø, hvor man bl.a. kan tale med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne og Skatteverket. Alle (samt Nordisk Ministerråd) betaler centret med årligt 25.000 besøgende.

København har nu en web- og kommunikationsafdeling med fire ansatte. Websiden på dansk og svensk besøges månedligt af 30.000, og er hidtil betalt af Erhvervs- og Vækstministeriet, Region Hovedstaden, SKAT, Nordisk Ministerråd samt Region Skåne.

Af Keld Broksø

Bransch/Kategori

  Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

  Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

  Prova nyhetstjänsten här!


  Samarbetspartners: