Omfattende vagtskifte på Øresundsbroen

To højtstående chefer i Øresundsbrokonsortiet har sagt op de seneste uger på foranledning af en gennemgribende omstrukturering, som netop nu gennemføres inden for konsortiet, erfarer Rapidus.

Analysechef Jarn Schauby sluttede 1. september og har ikke fået nogen efterfølger. Britt Andresen, som har arbejdet i konsortiet det seneste år og før da ved Danmarks Statistik, overtager ansvaret for analysespørgsmålene, men får ikke titlen analysechef.

Karl Håkansson, driftschef på Lernacken, har også opsagt sin stilling for nogle uger siden efter blot et år på posten. Heller ikke han får nogen direkte efterfølger; i stedet fordeles ansvaret på forskellige personer. Blandt andet lægges kundeservice ind under den nye marketingorganisation.

Oplysningerne om chefafhoppet bekræftes over for Rapidus af konsortiets adm. dir. Sven Landelius.

-- I kraft af omstruktureringen forsvandt funktionen som driftschef, og så valgte Karl Håkansson at søge andre udfordringer. Også analyseafdelingen bliver en del af marketingorganisationen, og Jarn Schaubys beslutning er også en effekt af omstruktureringen, siger Sven Landelius.

Men ændringerne har stået på gennem længere tid. Frem til indvielsen af broen havde konsortiet en direktion bestående af adm. dir. Sven Landelius, teknisk direktør Peter Lundhus og finansdirektør Teddy Jacobsen. Da Lundhus og Jacobsen sagde op i løbet af året efter indvielsen, blev direktørposterne ikke genbesat; i stedet blev ansvarsområderne fordelt på forskellige chefer i organisationen. I dag sidder Sven Landelius derfor alene i konsortiets direktion.

Heller ikke posten som informationschef vil blive genbesat, når Ajs Dam slutter til den første og starter hos kommunikationsbureauet Bysted med afdelinger i Hellerup og Malmø. Informationsspørgsmålene vil fremover sortere under marketingafdelingen. Efterfølgeren Anna Holm får titlen kommunikationschef, men Sven Landelius afviser, at Ajs Dam slutter på grund af omstruktureringen.

I den nye organisation bliver der fire enheder tilbage: finans, produktion, marketing og support med ansvar for administration, økonomistyring, personalespørgsmål og IT.

-- Vi har været i gang i godt et år nu, og det er fuldstændig naturligt at gennemgå den organisation, som var i kraft ved idriftsættelsen. Forskellige enheder grupperes om, for at vi kan spille bedre og mere effektivt sammen. Ansvarsområderne bliver tydeligere, siger Sven Landelius.

Selv har han ingen planer om at gå som adm. dir.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: