Lund har en ny rolle at spille i et globalt Gambro

Kort sagt: For Lund har medicoteknikgiganten Gambro altid været noget meget vigtigt, både som virksomhed og arbejdsgiver - men også som lokal aktør ikke mindst i den akademiske verden.

Længe var det omvendte også tilfældet, at Lund var en vigtig del af Gambro. Men spørgsmålet er, hvordan det forholder sig i dag, hvor koncernen er vokset til over 20.000 ansatte. Og hvordan vil Lund blive påvirket af Gambros forestående salg af klinikaktiviteterne i USA, som indebærer, at den ”ærkelundske” del af koncernen - Gambro Renal Products - igen bliver det største forretningsområde?

Af Thomas Frostberg

Når Gambros koncernchef Sören Mellstig kommer til Rapidus' morgenmøde på tirsdag, er det i bevidstheden om, at det stadig er en følelsesladet kendsgerning, at hovedkontoret ikke længere ligger i Lund, men i Stockholm.

For Gambro er synonymt med Lund - i det mindste i Lund, hvor alting startede over en middag helligtrekongersaften 1961 hos inspektørparret på kulturhistorisk museum. Her mødtes nyrelægen Nils Alwall og Holger Crafoord, chef for Åkerlund & Rausing.

Trin for trin voksede Gambro til en global koncern og udvidede aktiviteterne, i 90'erne gennem opkøb af flere kæder for dialyseklinikker i USA. Aktiviteterne i Lund med deres 900 ansatte er dog stadig enestående, i og med at alle dele af koncernen i princippet er repræsenteret her. Med det betyder ikke, at alt er som før - tværtimod!

På den ene side er produktionen af en række produkter, blandt andet dialysefiltre og blodslanger, blevet nedlagt i Lund og er flyttet til andre Gambro-fabrikker. På den anden side er anden produktion blevet koncentreret i Lund. Her fremstilles halvdelen af alle Gambros dialysemaskiner og alle tørre koncentrater (BiCart-patroner) til dialysevæske. Desuden sidder ledelsen for Gambro Healthcare International her, det vil sige den del af klinikaktiviteterne, som bliver tilbage, efter at salget i USA er gennemført.

Gambro i Lund er kort sagt stadig mere præget af den globale koncern, man indgår i. Det betyder i praksis, at aktiviteterne er blevet smallere, men samtidig dybere på de områder, som er koncentreret i Lund.

Hvad indebærer det for fremtidsudsigterne? Generelt er de ganske gode. Omtrent som det er tilfældet med Ericsson, er Gambros division i Lund for omfattende og vigtig til at kunne nedlægges. Det betyder ikke, at der ikke kan flyttes dele fra Lund, men samtidig kan anden produktion blive samlet her. I det løbende spareprogram, som er i gang hos Gambro, kan sådanne ændringer komme allerede til næste år. I planerne indgår dog ingen større fabriksnedlæggelser, og det mest sandsynlige er derfor, at aktiviteterne i Lund i den henseende fortsætter omtrent som i dag.

Kæmpeaftalen med konkurrenten DaVita, hvor alle Gambros dialyseklinikker i USA sælges i ét hug, indebærer derimod en interessant mulighed for Lund. Gambro bliver nemlig som en del af aftalen hovedleverandør af dialyseprodukter til DaVita i en tiårs-periode, hvilket umiddelbart lyder som en kæmpechance. Der er dog nogle reservationer, som gør det umuligt at vurdere, hvor stor den endelige effekt bliver. For det første har DaVita allerede aftaler med leverandører, som skal opsiges eller løbe ud, før Gambro kan begynde at levere. Desuden skal Gambro sørge for, at deres egen produktionskapacitet kan følge med den øgede efterspørgsel.

For Lunds vedkommende ligger det største potentiale i fremstillingen af tørre koncentrater, som tilsættes dialysevæsken under behandlingen - men DaVitas klinikker anvender i dag flydende koncentrater, hvilket i Gambros tilfælde ville skulle leveres fra et anlæg i Florida. Tørre koncentrater sparer meget plads, og dermed både penge og miljøbelastning ved transport og opbevaring, men mellem linjerne signalerer Mellstig, at det er et meget stort skridt at få alle DaVitas klinikker til at skifte fra væsker til tørre koncentrater. Uanset hvad, vil en sådan omstilling tage tid, hvis den overhovedet finder sted.

Inden for dialysemaskiner er det primært den mere begrænsede niche for intensivpleje, der påvirkes i Lund, mens de store mængder maskiner til det amerikanske marked fremstilles i Italien.

USA-aftalen kan altså indebære et spring fremad for produktionen i Lund, men i så fald først på langt sigt. Den mere kortsigtede udvikling er baseret på, at Gambro fortsætter med at vokse generelt, og helst hurtigere end markedet i gennemsnit. Så kan også aktiviteterne i Lund vokse, som en del af den globale koncern man tilhører.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: