Lavkonjunkturen bliver ilddåben for et forenet Skåne

Kort sagt:

Trods flere års højkonjunktur og strålende tider i Sverige, er det ikke lykkedes Skåne at svejse de to gamle amter (län) sammen til en fælles struktur. Grænsen mellem det gamle Kristianstad og Malmöhus lever videre, om end i en ny udgave. Spørgsmålet er, hvordan man så skal kunne bygge bro mellem de gamle amter, når vi kommer ind i en lavkonjunktur, hvor alle hellere vil passe deres egen butik end forsøge at skabe nye rutiner.

Af Wivan-Kristina Sandberg

Siden broen åbnede i år 2000 er snakken om Øresundsregionen som en fælles identitet blevet intensiveret med tiden. Samarbejdsprojekterne mellem Danmark og Sverige er og har været mange, og nu ser vi, hvordan arbejdspendlingen mellem landene er blevet til hverdag for både svenskere og danskere.

Internt i Skåne foregår den samme diskussion. Hvordan skal man skabe en følelse af fællesskab mellem de to gamle amter? Og hvordan skal afstanden mellem de forskellige hjørner af regionen kunne mindskes? Den samtale burde tages endnu mere alvorligt nu midt i finanskrisen, hvor løsningen ligger i at få hjælp af naboerne, både i Skåne og over landegrænsen.

Analytikere, erhvervschefer og virksomhedsorganisationer, som Rapidus har talt med, tror, at Skåne vil kunne klare krisen bedre end andre dele af Sverige, takket være det diversificerede erhvervsliv. Västra Götaland har været hårdt ramt af opsigelser i efteråret, fordi en stor del af erhvervslivet er baseret på bilindustrien. I Skåne er der ikke nogen enkelt branche, som er så dominerende.

Men billedet varierer i forskellige dele af Skåne. Mens fremstillingsindustrien dominerer i nord, er det servicevirksomheder der er størst i sydvest. Og helt klart er det, at produktionen inden for eksempelvis træindustrien denne gang rammes før IT-firmaerne, når krisen slår til. Husbyggeren Finndomo i Hässleholm opsagde 85 personer i sidste uge, og dørproducenten Jeld-Ven i Åstorp har varslet 235 ansatte om opsigelse. Og det er kun starten på flere fyringer, som ventes at komme inden for de "gamle" industrifag i det nordlige Skåne.

Ved en erhvervshøring i Kristianstad i sidste uge sagde Christer Månsson fra vækstkonsulentfirmaet Ahrens Rapid Growth, at de selskaber, som klarer sig bedst i vanskelige tider, er dem, der er bedst til at omstille sig. Fleksible virksomheder og visionære ledere, som kan stille om hurtigt, er i stand til at bevare jobbet - både deres eget og andres. Og her drejer det sig ikke bare om, hvad virksomheden rent faktisk gør, men også hvordan den gør det. Det vigtige ifølge Christer Månsson er ikke at låse tankerne fast, men at se på hvad man have gavn af, og om man kan gennemføre nogle ændringer for at klare sig gennem krisetiderne.

Her kommer vi ind på noget interessant, som også er forskellen mellem Sverige/Danmark og Skåne/Skåne. Den gamle amtsgrænse spøger stadig i Skåne. Selv om det i dag er én region i stedet for to amter, så er der både psykiske og fysiske barrierer. Pendlingen mellem det sydvestlige og nordøstlige hjørne opfattes stadig som lang, besværlig og tidkrævende. Samtidig rejser mange mennesker mellem Sverige og Danmark hver dag. Ganske vist tager det længere tid at rejse mellem Malmö og Kristianstad sammenlignet med Malmö og København, men fordelene er, at man slipper for at skifte valuta, sprog og lovgivning - alt er det samme internt i Skåne.

Hvad er det, som bevirker, at Skåne trods den fælles region faktisk er ganske splittet?

Henrik Andersson, analysechef hos Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, henviser til en undersøgelse fra år 2000, som viser, at Malmö og Helsingborg hænger tydeligt sammen, når det gælder økonomien. Hvis der skabes 10 nye jobs i Malmö, så giver det 9 nye jobs i Helsingborg. Derimod hænger økonomien i Kristianstad og Malmö slet ikke sammen på samme måde. Og ifølge Henrik Andersson handler det om, at der er for langt mellem byerne, infrastrukturen fungerer ikke godt nok, og det gør det svært at forsøge at holde Kristianstad sammen med Malmö.

Det er dog ikke kun den rent fysiske afstand, som bevirker, at gabet mellem sydvest og nordøst stadig findes. Der er en psykisk distance mellem Region Skånes hovedstad Kristianstad og Sydsveriges lokomotiv Malmö. Selv om mange mennesker pendler tværs over Skåne mellem arbejde og hjem, så er mentaliteten helt forskellig i de to byer. Der er ikke noget galt med hverken den ene eller den anden, men som grænsegænger i Skåne skal man kunne koderne for at passe ind.

Hovedstaden i nordøst skal på ingen måde blive som Malmö, så vil følelsen af den hyggelige, mellemstore by forsvinde. Men for virksomheder i den nordlige del af Skåne er der sikkert fordele ved at efterligne et par ting. Samtidig kan mange iværksættere, ventureinvestorer og virksomhedsejere i Malmöregionen have stor gavn af at kopiere kommunerne i det nordøstlige Skåne en smule.

Region Skånes erhvervschef Hans Henecke tror, at Skåne vil klare sig bedre i lavkonjunkturen takket være trækhjælp fra Danmark. Hans teori er, at Danmark, som gik ind i krisen før Sverige, også vil komme ud af den tidligere. Eftersom Skåne er nabo, er det let at hægte sig på. På samme måde kan Skånes forskellige hjørner også have stor gavn af hinanden i krisen.

Netværksteder og personlige kontakter er noget, som Henrik Andersson hos Handelskammaren mener bliver stadig vigtigere, når vi går mod strengere tider. I Malmö er der masser af arrangementer, hvor virksomhedsejere kan mødes og diskutere, få inspiration og knytte nye kontakter. I det nordøstlige Skåne har man i de seneste år kæmpet hårdt for at opbygge lignende mødesteder for virksomhedsejere. Ifølge Kristianstads erhvervschef Anders Olsson begynder det arbejde nu at give resultater i form af jævnlige møder, som samler stadig flere deltagere. At bygge videre på det er en måde, hvorpå nordøst kan efterligne Malmö tilpas meget.

Samtidig samarbejder de mindre kommuner i det nordøstlige Skåne meget, blandt andet inden for projektet Skåne Nordost, som omfatter syv kommuner: Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp, Östra Göinge. At turde søge hjælp hos hinanden og se, hvilken inspiration man kan få af naboerne, er noget Malmö og Lund på deres side kunne have gavn af at efterligne.

Det vil ikke blive lettere at skabe mere samarbejde på tværs af den gamle amtsgrænse, når konjunkturerne vender. Men det vil være livsvigtigt for både virksomheder og privatpersoner at opretholde arbejdet med at knytte regionen sammen. Ved erhvervshøringen i Kristianstad blev der fra virksomhedernes side udtrykt ønske om, at Region Skånes erhvervskontor skal opbygge en bedre informationshjemmeside for virksomheder. Det kan blive en vigtig brik i puslespillet i det fortsatte arbejde med at skabe følelsen af et fælles Skåne. En anden vigtig brik er at indsamle information om de netværk, der findes i Skåne, så alle får samme chance for at vide, hvor og hvornår der er chance for at mingle i Helsingborg, Kristianstad, Ystad, Malmö og Lund. Men så kræver det naturligvis, at vi gør os umage og en gang imellem tager hen og ser, hvad vi kan lære af et "besøg" i en anden del af amtet.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: