Lad ikke ompositioneringen af Skånes markedsføring køre fast i bureaukrati

Kort sagt: Afviklingen af markedsføringsselskabet Position Skåne bliver ved med at trække ud. Stiftelsen af de nye selskaber, som skal overtage turistaktiviteterne, investeringsfremme inden for erhvervslivet samt store arrangementer som EM og VM, er blevet yderligere forsinket.

Den langtrukne proces er uheldig, eftersom Skåne risikerer at tabe både tempo og fokus. Desuden lader kommunikationen mellem Position Skånes ejere, Region Skåne og Skånes kommuner, til at have været forbløffende ukoordineret forud for afviklingen. Det risikerer at vanskeliggøre starten for den nye organisation og bevirke, at en del gammelt nag lever videre, hvilket ville være uheldigt.

Af Thomas Frostberg

Position Skåne fik en omtumlet start, da selskabet blev stiftet i 2002. Ideen om at kombinere turisme og erhvervsliv i et fælles selskab var ikke populær hos alle, selv om tanken var interessant. Med fejlrekrutteringen af selskabets første adm. dir., som blev tvunget til at sige op efter kun et år på grund af svære interne konflikter, var der lagt op til modvind. Og den forstærkedes senere af balladen omkring kapsejladsen America's Cup.

Så selv om Position Skåne de seneste år har kunne opvise fine tal for turismens gode udvikling i Skåne, kan der stadig være grund til at viske tavlen ren og fordomsfrit gennemgå, hvordan skånsk markedsføring egentlig bør drives. I det puslespil burde også afviklingen af markedsføringsorganisationen Øresund Network være en interessant brik.

Men hvad er det så, man vil gøre efter Position Skåne? Jo, der oprettes et turistselskab, et investeringsselskab til skabelse af flere virksomhedsetableringer i Skåne samt et selskab til større arrangementer, som ikke kan rummes inden for de andre to selskaber. De tre selskaber skal være ejet af Region Skåne og Kommunförbundet Skåne via et holdingselskab, hvor kommunerne får 15 procent og regionen resten.

Holdingselskabet får en politisk bestyrelse, mens de tre virksomhedsdrivende selskaber skal have bestyrelser bestående af professionelle fagfolk fra de respektive områder. Det sidste lader til at være et resultat af erfaringerne fra tiden med Position Skåne og konflikten mellem politikere og embedsmænd. Spørgsmålet er bare, hvilke erhvervsaktive personer der vover at indtræde i disse bestyrelser efter de seneste års ballade.

Fascinerende er det også, at man er tilbage hvor alting startede, med et separat turistselskab omtrent som i perioden med Skånes turistråd. Dengang så man stærke synergier i at koordinere turisme og investeringsfremmende aktiviteter. Nu er det spor helt dødt, og arrangementsaktiviteten skilles ligefrem ud i et selvstændigt selskab. Der tales ganske vist om koordinering mellem de tre selskaber via holdingselskabet, men her ligger snarere en risiko for, at der skabes unødigt bureaukrati og nye revirer. Hvorfor ikke samle det hele i et enkelt selskab, men med tre stærke virksomhedsgrene, hvis de alligevel skal samarbejde så meget? Forslaget virker langt fra gennemtænkt.

Allervigtigst er det dog at undgå fortsat turbulens. Derfor er det urovækkende, at Region Skåne i sommer var på vej til at afskaffe Position Skåne uden at involvere den anden medejer, Kommunförbundet Skåne. Den fejltagelse blev opdaget i sidste øjeblik og skabte på ny sure miner - og desuden unødige forsinkelser, eftersom hele processen måtte sættes på standby, mens man ventede på, at Skånes kommuner skulle give deres besyv med.

Nu nærmer man sig endelig en afgørelse, men implementeringen vil først finde sted et godt stykke ind i 2008. Derfor vil Position Skåne i praksis leve videre i en periode mere. Uanset hvad man mener om den ene eller anden model, så er det et alvorligt problem, at overgangen har taget så lang tid. Inden den nye selskabsstruktur er på plads, nye ledelser rekrutteret og selskaberne har nået at ansætte personale og komme i gang med driften for alvor, er vi højst sandsynligt fremme ved næste årsskifte.

Det betyder næsten to hele år, som er gået tabt på grund af det rene kludder omkring processer og formalia, vigtig tid som kunne være anvendt langt bedre. Derfor er det vigtigt, at der ikke kommer flere fodfejl. Skåne har ikke råd til at spilde mere tid på interne slagsmål, når det er markedsføringen udadtil, der burde stå i centrum.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: