Fem hurtige til socialdemokraten Frank Jensen –

- topkandidat til overborgmesterposten ved kommunalvalget i København 17/11 2009. Han vil bl.a. samle markedsføringen af Øresundsregionen i én international enhed.

Du har ikke nævnt Øresundsregionen ét eneste sted i dit virtuelle kampagneoplæg. Er det en fejl - eller er der ikke stemmer i Øresundsspørgsmål mere?

-- Jeg bruger al min tid på at fremlægge mine visioner for København - men også for Øresundsregionen. Jeg har allerede fremlagt mine visioner for, hvordan vi i Øresundsregionen kan fastholde arbejdspladser i Københavns Lufthavn ved at oprette en speciel rutedestinationsfond. Så jeg har selvsagt idéer på det område, og det har jeg diskuteret med bl.a. Malmös borgmester, tillidsfolk og ledelse fra virksomheder i Øresundsregionen.

Øresundsregionens vækstvirksomheder efterlyser bedre muligheder for at tiltrække højt uddannet arbejdskraft og forskere til regionen. Vil du samordne en tilbudspakke med eksempelvis Malmø om boligmuligheder, arbejdstilbud for familiemedlemmer, sprogundervisning, velkomstpakker m.m. på tværs af regionen?

-- Jeg har en klar vision om, at vi kan samle markedsføringen af Øresundsregionen i én international enhed. I dag er der netop ikke én linje i tilbuddene og markedsføringen af dem, og den har vi brug for. Så det korte svar er 'ja', vi skal samordne markedsføringen af Øresundsregionen.

Man har længe talt om markedsføring af Øresundsregionen - men ved større begivenheder som klimatopmøde, OL-topmøde, internationale sportsarrangementer samt klima- og erhvervsinitiativer, så er det oftest rene københavnerbegivenheder. Vil du sikre en bedre samordning, så regionen også får vist sin kritiske masse udadtil i verden?

-- København er den største by i regionen, men det betyder ikke, at man ikke kan markedsføre regionen. Jeg har i valgkampen mødtes med centrale aktører, som netop drøfter muligheden for, at vi kan tiltrække flere kongresser til Øresundsregionen. Vi kan jo se, at store kongresser ikke kan rummes alene i København. Ved klimakonferencen i december samarbejder tæt med den svenske side om bl.a. indlogering og transport.

Omkring 23.000 personer er arbejdspendlere fra Skåne, og de lægger skattepenge fra deres arbejdssted især i København. Men de må hverken stemme til kommunalvalg eller folketingsvalg. Vil du arbejde for at få det lavet om?

-- Valgretten er jo et anliggende for Folketinget, da det er lovgivningen, der skal ændres. Jeg har tillid til, at det er et spørgsmål, som Folketingets partier vil finde den bedste løsning på.

Der er mange kommunale erhvervsinitiativer, men få retter sig mod at få svenske virksomheder til at etablere sig i København (og visa versa). Vil du medvirke til at skabe bedre muligheder for det - og i givet fald hvordan?

-- Da jeg var i Malmö i oktober måned oplevede jeg de konkrete tilbud, som man har med at fortælle svenske arbejdstagere om arbejdsmulighederne i København. Der kan man godt lave noget tilsvarende på virksomhedsområdet. Dét kunne i min optik være en af de opgaver, der med fordel kunne placeres i den internationale markedsføringsenhed, som jeg gerne ser i Øresundsregionen.

Af Keld Broksø

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: