Færre opsigelser efter bedring hos Cybercom

I januar varslede konsulentfirmaet Cybercom 80 ansatte i Sydsverige om opsigelse. Men efter at virksomhedens situationen har rettet sig, vil en del af de varslede kunne beholde deres job.

Børsnoterede Cybercom har 360 ansatte i Sydsverige og yderligere godt 30 i Danmark. Firmaet fokuserer meget på telekomindustrien, og Ericssonselskabernes nedskæringer i Lund var en medvirkende årsag til opsigelserne i januar.

Ifølge oplysninger Rapidus er i besiddelse af, er det 60 af de 80 varslede der må forlade deres stillinger. Det præcise tal dementeres dog af Thomas Barge, adm. dir. for Cybercom Sweden South.

-- Der blev opsagt færre, end vi havde varslet. Hvor mange kan jeg ikke sige, før vi har indleveret vores kvartalsregnskab, siger Thomas Barge.

Han vil heller ikke komme ind på, hvorfor virksomheden har bestemt sig for at beholde en del af det varslede personale, men siger at firmaet begynder at se lysere på fremtiden.

-- Det handler om mange små bække, hvor markedet samlet set har rettet sig lokalt, i Danmark og internationalt, siger han.

Cybercomkoncernen beskæftiger cirka 2.000 personer i elleve lande. Omsætningen i 2009 endte på 1,8 milliarder svenske kroner, næsten uforandret i forhold til året før. Et overskud på 134 millioner kroner i 2008 blev dog vendt til et underskud på 210 millioner.

Af Erik Olausson

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: