Efterlyses: Intelligente sælgere, ægte Øresunds-profiler og en Øresundsombudsmand

Kort sagt: Da Rapidus gik i gang med nyhedsvirksomheden for fem år siden var begrebet lynanalyser et påhit fra den Wifstrandske hjerne og noget af et sats.

Med facit i hånden har de vist sig at være en lige så vigtig del af Rapiduskonceptet som vore hurtige nyheder. Erhvervslivet i Øresundsregionen behøver ikke bare dagsfrisk information om hvem som gør forretninger med hvem, men også en kommenterende og analyserende stemme med regionalt fokus.

Siden begyndelsen har vi publiceret cirka 200 lynanalyser, og konklusionerne er mange gange lige så aktuelle i dag. Derfor byder vi i dag på et lynresumeé af nogle centrale temaer fra de fem år.

Af Thomas Frostberg

* JAGTEN PÅ DEN INTELLIGENTE SÆLGER

At sælge eller tro at man sælger, det er det kritiske spørgsmål.

Den nye økonomis struktur er absolut ikke blevet forfinet, når det gælder det så vigtige, men ofte lavt prioriterede sælgerfag. Men det er umuligt at tjene penge på nok så intelligente produkter, hvis man ikke kan kommunikere sin idé og skabe relationer, der resulterer i ordrer og indtægter.

Intelligent Salg burde erstatte det prætentiøse Customer Relationship Management, og kendetegnes ved, at det varetages af en person der

a) kender produktet eller ydelsen ud og ind

b) kan tydeliggøre de overordnede værdier, som er forbundet med produktet eller ydelsen, altså med sans for markedsføring

c) kan håndtere sociale relationer, så de måske ikke ved første, men vel at mærke ved anden, tredje eller fjerde kontakt giver resultat.

(Publiceret 9. marts 2001)

* BEHOV FOR EN STÆRK ØRESUNDS-PROFIL...

Før hed de Svanholm, Cavalli-Björkman eller Andersson. Nu hvor de gamle profiler ikke længere spiller samme rolle, skriger medierne, den aktieejende (svenske) offentlighed, det sent fornyede danske erhvervsliv og den almindelige debat på en eller to nye, skarpe, tydelige profiler, som kan personificere ikke bare deres egne virksomheder, men også erhvervslivet i Øresundsregionen generelt.

Men hvem er det, der profilerer, der står frem, der tager rollen som fremsynet opinionsdanner i den nye økonomi i Danmark og Skåne? I Danmark er der kun et eneste navn, man kommer i tanke om. Kun 2M Invests dynamiske Michael Mathiesen kan komme på tale. I den bacon-, øl- og vindkraftfikserede erhvervskultur er han stort set ene om at trænge igennem med sine offensive ideer og formulerede visioner.

I Skåne er der flere muligheder - Jonas Birgersson, Bosse Håkansson, Christer Fåhraeus, Gertrud Bohlin, Mikael Karlsson - men ingen der fremstår som det nye erhvervslivs PR-mager nummer et.

Dan Olofsson, Sigmas grundlægger og hovedejer, leder en hurtigt voksende koncern med en stabilitet så stor, at man til og med har kunnet modstå IT-nedturen på børsen. Olofsson er den mest succesrige virksomhedsejer Malmø har skabt i mange år. Snart bliver også virksomhedens facade et velkendt mærke på Malmøs kort.

Rapidus' konklusion bliver altså: Mathiesen og Olofsson, og gerne Fåhraeus. Uden profiler, intet image er desværre en sandhed, som Øresund må acceptere. Politikerne, universiteterne, medierne, aktiemarkedet og de regionale organisationer er nogle af dem, der har brug for dem.

(Publiceret 7. juli 2000)

* ...OG IT-HELTENES GENKOMST

Michael Mathiesen, Jan G. Nilsson, Jonas Birgersson - listen med navne der personificerer IT-branchens storhed og fald kan gøres betydeligt længere. Nu forbereder mange af de gamle stjerner deres genkomst. Men noget har ændret sig i mellemtiden. Forberedelserne finder nemlig hovedsageligt sted i tavshed.

Det er ikke kun virkeligheden omkring venturekapitalmarkedet og børsen, der har ændret sig, også iværksætternes måde at kommunikere på er anderledes. Lektien er, præcis som i tilfældet med venturekapital, at man skal være kommet et stykke ad vejen før det er på tide at åbne munden og bede om penge.

Spørgsmålet er bare hvor længe den nye tilbageholdende stil varer.

Trods al snak om læren af IT-hysteriet, er der altid plads til et nyt boom. Det interessante bliver at se hvordan de gamle frontfigurer optræder på grundlag af deres indhøstede erfaringer.

(Publiceret 13. december 2002)

* IDEEN OM EN ØRESUNDSOMBUDSMAND

Forslaget om slå informationstjenesten Øresunddirekt sammen med markedsføringsselskabet Øresund Network er helt rigtig, men ikke tilstrækkelig. Øresundsregionens største problem er ikke mangel på ressourcer for informationsarbejde, men at opgaverne i dag er spredt på for mange hænder. Der behøves en samlet organisation under stærk ledelse - en Øresundsombudsmand.

Der er ingen grund til at sende penge for mange steder hen. I stedet er det tid at skabe en ”one-stop-shop” for Øresundsspørgsmål, som mange har talt om, men som ingen hidtil har kunnet skabe. Det ville ellers være en lettelse for borgere, som søger svar om skatter og socialforsikringer for pendlere, såvel for virksomheder, der vil ansætte personale fra den anden side af sundet eller etablere datterselskaber på tværs af Øresund.

Behovet for en samordning er dog bare den ene halvdel af problemet/løsningen. Øresundsregionen behøver én person, som kan føre regionens tale med regeringerne, de spredte embedsmænd i ministerierne, Riksdagen og Folketinget og chefer for de myndigheder, som er ansvarlige for grænsespørgsmål.

En Øresundsombudsmand med myndighedsstatus kan både personificere og samle informationscentralen og samtidig agere kraftfuldt på politisk niveau, og fjerne mange af de forhindringer, som stadig eksisterer.

(Publiceret 2. maj 2003)

Til slut kan vi konstatere at integrationsbarrierer som Øresundsbrons mærkelige takster, bankernes høje overførselsafgifter og teleselskabernes prispolitik over Øresund er de emner, som har været mest tilbagevendende i Rapidus' lynanalyser gennem årene. De emner er fortsat aktuelle, og vi kommer tilbage til dem i løbet af året. Og det viser, at meget fortsat mangler at blive gjort ved integrationsproblemerne.

Følg med os ind i et spændende 2005!

Samtlige refererede lynanalyser kan man også læse i sin helhed på Rapidus' hjemmeside.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: