Der kan kun være et Medicon Valley

Kort sagt: Medicon Valley dækker kun Øresunds-området. Resultatet er, at væsentlige biotek-klynger i randområder opfinder egne ”brands”, der markedsføres aggressivt. Alle vil være en del af bio-boomet. Internationalt betragtet er det en meget dårlig idé, når flere lokale aktører kæmper om flygtig, global opmærksomhed. Medicon Valley skal kunne rumme alle klynger i Sydsverige og Danmark for at udvikle regionen.

Af Arne R. Steinmark

”BioTEAMSouth”. Det lyder lidt som en supportergruppe til Hells Angels, men det er det ikke. BioTEAMSouth er derimod et nyt forsøg på at markedsføre øen Fyn og Sønderjylland i Danmark som en region med speciale i bioteknologi og potentiale inden for sundhed. Odense, den største by på Fyn, er internationalt kendt som eventyrdigteren H.C. Andersens fødeby, men vil nu på verdenskortet for noget helt andet: ”Odense is to proteomics what Nashville is to country music” lyder sloganet.

Det er let at have sympati for Odenses initiativ set med lokalpatriotiske briller. Men et spørgsmål trænger sig unægteligt på. Var det ikke hele idéen, at Medicon Valley via Medicon Valley Academy (MVA) skulle anvendes som ”brand” til international markedsføring? Og i naturlig forlængelse heraf: Hvor går grænsen for Medicon Valley?

Før vi leder efter svar, en vigtig tilføjelse. For mens det handler om markedsføring udadtil, så handler det indadtil om penge. MVAs fokus på Øresund koncentrerer strømmen af international kapital til København, Malmø og Lund, mens Odense, Århus, Aalborg, Kalmar og Göteborg nemt bliver randområder, hvor den veluddannede arbejdskraft siver væk. Lokalt er man således nødsaget til modtræk for at få adgang til væksten. Man er tvunget til lokal investering og markedsføring, hvis man ikke skal negligeres. Man er tvunget til initiativer som Fyns BioTEAMSouth. Således tyder meget på, at også Århus er på vej med sit eget ”biotek-brand” - ja har allerede etableret netværket Biomedico Forum. Og måske kommer Aalborg til at hedde BioTEAMNorth...fortsæt selv listen med lokale biotekklynger.

Snarere end at fungere som supporters for MVA, for at blive i rocker-metaforet, vil de nye organisationer føre sig frem som jævnbyrdige konkurrenter til MVA. Og de vil søge samarbejdet i netværkernes netværk, Scanbalt, der forener biotekklynger i Norden, Baltikum, Polen, Kaliningrad og Skt. Petersborg - og frem for alt det nordlige Tyskland målt fra Hamborg, hvor 80 procent af de tyske biotekinvesteringer falder i øjeblikket. Eksempelvis er der inden for de seneste tre år udklækket ikke færre end 38 biotekvirksomheder i Hamborg- og Kiel-området.

Internationalt bliver det en kakofoni af røster og regionale varemærker, der skal kæmpe om investorernes interesse. Resultatet kan i værste fald blive, at alle råber så højt, at kapitalen vælger at flyde til helt andre områder eller at de internationale investeringer bliver mindre, end de behøvede at være.

I dag har vores region et biotek-varemærke, der er internationalt anerkendt som topklasse - og det er Medicon Valley. Der er absolut ingen grund til, at vi har flere. Derimod er der et stort behov for at justere Medicon Valleys profil og rummelighed. Det ved MVA godt selv, og derfor drøfter bestyrelsen i MVA spørgsmålet løbende. Men halvlegsresultatet er, at MVA er bange for at udvande sit fokus på Øresund. Randområderne får i stedet tilbudt associeringsaftaler - et tilbud, der måske også gives til nye organisationer i Stockholm, Uppsala og Kiel - byer der geografisk og kulturelt er langt løsere tilknyttet Øresundsområdet. MVA håber dermed at kunne fokusere på Øresund og samtidig få ny venner. Men det er ikke nok.

For alle andre end os selv er afstanden fra Odense til Kalmar eller fra Malmö til Aarhus ikke skræmmende. Heller ikke for de amerikanere eller japanere, der overvejer at investere her. For alle parter er strækningen på 661 kilometer mellem København til Uppsala til gengæld lang.

Opgaven for MVA synes derfor klar. Øresund - eller måske snarere Hven i Øresund, er et geografisk omdrejningspunkt for MVA, der favner alle bioteknologiske miljøer af betydning og klynger i hele Danmark og Sydsverige. Og da det medicinske biotek er i klar overvægt, er det helt naturligt, at der i vores varemærke indgår et ”Medicon”. Det bør dog ikke betyde, at vi dermed udelukker biotek inden for andre områder: miljø, agro, fødevarer og så videre. Alle fagområder bør kunne spille en rolle.

Det er klart, at det lille område omkring Øresund ikke skal betale for markedsføringen af hele Danmark og Sydsverige som et bioteknologisk mekka. Alle områder, der vil markedsføres, skal bidrage til finansieringen af et langt stærkere og ressourcetungt MVA, der bliver den paraply, der skal sikre den bedst mulige præsentation af lokale kompetencer i de forskellige biotekklynger. Og som bliver en værdig kombattant til store konkurrerende regioner.

Man kan altid diskutere, hvem der tager initiativet og hvordan en model præcis skal skrues sammen. Vi kan ikke have at MVA udvikler sig til et centralistisk uhyre fyldt med københavnere. Men nogen må standse den kommende hær af lokale marketingchefer, ressourcespildet, fragmenteringen og den babelske forvirring. Vores region fortjener en klar stemme, der kan runge globalt. Og MVA's bestyrelse kan godt begynde at rømme sig.

Arne R. Steinmark er chefredaktør for Biotech Denmark.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: