Debat: Vad är varumärket Øresund värt?

Ett varumärke utan fast förankring och tydligt innehåll är svårt att kommunicera och därmed svårt att ”dra växlar på”.

När man nu efter en som det verkar summarisk process väljer att lokalisera EU:s Smittskyddsinstitut i Stockholm och inte Malmö/Lund måste man se det som ett stort misslyckande för det arbete som lagts ned på att profilera Øresund som ett expansivt och konkurrenskraftigt alternativ till Stockholm.

Avgörande i det här fallet har säkert inte varit de ”fysiska” förutsättningarna av typen infrastruktur, vetenskapliga institutioner etc. Snarare är det så att beslutsfattarna inte riktigt har förstått de ”mjuka” värdena som finns inbyggda i ”varumärket” Øresund. Stockholm bygger på tydlighet, alla vet vad Stockholm står för; huvudstad, makt, beslutsfattande med mera. Men vad står Øresund för? Två disparata kulturer? En bro? Eviga diskussioner kring skatteväxling? Är det ens en del av Sverige?

Om vi skall ha en rimlig chans att i fortsättningen konkurrera med etablerade maktcentra som Stockholm krävs ett krafttag i den samlade Øresunds-profileringen. Det kan bara ske på högsta nivå och bara genom att delmängderna får stå tillbaks för helheten.

Vem bryr sig om IT Øresund eller Øresund Science Region när man inte vet vad de står för? Så länge vi inte fyller Øresund med ett innehåll blir det bara en geografisk beteckning.

Plats på scen för de verkliga beslutsfattarna alltså.

Bengt Lundahl

ID kommunikation, Malmö

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: