Debat: Sveriges regering modarbejder international uddannelse

Av Klas Cramborn

klas.cramborn@ferring.com

Med stort intresse läste jag fredagens snabbanalys beträffande en obligatorisk utlandstermin. Jag tycker att det förefaller vara en rimlig tanke för dem som läser på vissa linjer. Dock tror jag man behöver begränsa detta krav - alla som studerar på universitet/högskolor har ju inte automatiskt behov - eller möjligheter - till en utlandstermin.

Tyvärr tar nu utbildningsdepartementet ett steg åt andra hållet genom att driva en utredning där målet är att i praktiken montera ned IB-utbildningen (bedrivs på över 20 skolor i Sverige).

IB är en gymnasieutbildning som på ett utomordentligt sätt gör det möjligt för expat's (både svenskar i utlandet och utlänningar som arbetar i Sverige) att flytta runt mellan olika länder och ge sina barn en rimlig skolgång. Dessutom ger den svenska ungdomar en alldeles utmärkt förberedelse inför eventuella utlandsstudier på högskolor/universitet runt om i världen.

Utbildningsdepartementet visade redan från början en minst sagt märklig inställning till IB-utbildningen: Det var i stort sett omöjligt att komma in på svenska universitet och högskolor med IB-diplom som kvalifikation. Detta ändrades senare. Det gick dock ett par terminer där desperata ungdomar förgäves försökte fortsätta sin utbildning i Sverige.

Detta är nu åtgärdat, men det dröjde inte särskilt länge förrän utbildningsdepartementet lanserade ett nytt initiativ. Målet är uttalat: vid översättning av IB:s betygsystem till det svenska dito kommer en rejäl nedvärdering att eftersträvas, vilket i praktiken innebär att inga ungdomar kommer att söka till IB-programmet som redan nu anses mycket krävande.

Det är väl kanske det som är problemet. Blotta misstanken att IB skulle vara någon form av elitutbildning utlöser rena ryggradsreflexer i utbildningsdepartementet.

- Blott Sverige svenska krusbär har -

Med vänlig hälsning från en prenumerant i förskingringen.

-----

Klas Cramborn har sammanlagt varit utlandsplacerad i 14 år, senast sedan hösten 1991 i Holland.

Han har haft döttrar i internationella skolor i Sverige, Bryssel och Zürich.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: