Debat: Øresund vokser som IT-knudepunkt, men det tager tid

Kommentar till Rapidus snabbanalys 25 februari.

Visst är det glädjande att se nya satsningar som på allvar vill samla dansk och svensk IT i konkreta projekt. Det är först när människor träffas och arbetar tillsammans som verklig nytta och nya idéer kommer fram. Det kan de göra i det nya IT-vaeksthuset i Örestaden, liksom i regionens andra inkubatorer och forskarparker.

Jag delar Rapidus uppfattning att bara bråkdelar av möjligheterna i regionen tagits till vara. IT-sektorn har haft några svåra år och det tar tid att ändra gamla vanor även i en snabb bransch. Trots det finns många ljuspunkter, inte minst på mobilsidan, och sett i ett längre perspektiv är förändringen stor enligt all statistik. Öresund IT Academy fortsätter dock att visa fram möjligheter, konkret koppla samman aktörer och brygga kunskapsklyftan mellan de två sidorna av Sundet.

Analysen misstar sig emellertid om marknadsföringsprojektet Öresund IT. Där har tre organisationer under tre år mycket konkret samarbetat för att kunna visa upp det mervärde som just tillgången på BÅDA sidorna ger. Det har inte varit friktionsfritt, men det har gett resultat. Till exempel har vi fått ett antal etableringar liksom vi månad för månad kunnat se ökande trafik på hemsidan www.oresundit.com, som i januari hade fler än sextusen unika besökare.

Även Öresund IT:s nyhetsbrev och magasin tas emot väl och bidrar till att minska just den informationsklyfta Rapidus tar upp, samtidigt som de positionerar oss internationellt. Detta samarbete kommer därför att fortsätta.

Tyvärr har begränsade budgetar, liksom prioriteringen av America's Cup, medfört att arbetet med direkta etableringar inte kan fortsätta tillsammans. Dock kommer man att använda informationsmaterial från Öresund IT och man säljer på så sätt fortfarande hela regionen, ja ofta hela Sverige och Danmark. Jag kan i och för sig notera att Copenhagen Capacity och Position Skåne mäts på etableringar i Köpenhamn respektive Skåne. Ett delvis gemensamt styrsystem kunde säkert underlätta för framtiden.

Peter Höjerback

peter.hojerback@oresundit.org

VD för Öresund IT Academy

Styrgruppsmedlem i Öresund IT

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: