Debat: Når virkeligheden løber fra visionen

Debatindlæg af Björn Olsson fra Bysted som kommentar til Rapidus' lynanalyse "Oresund - what?" sidste fredag.

Redan innan Öresundsbron invigdes initierades ett projekt på initiativ av Öresundskomiteen, Birth of a Region, för att arbeta fram en kommunikations- och varumärkesstrategi. Den satsning som sedan gjordes är småsmulor. Det vill säga egentligen inga resurser alls för en samlad och målformulerad marknadsföring.

Öresundsregionen är troligen den mest genomanalyserade regionen i världen. Undersökningar, analyser och debatter har etablerat en stor kunskap om vad det hela handlar om. Det finns ett stort kapital professionellt kunnande om regionen, men en samlad vision om att bli en ledande region har gått upp i rök.

"Placebranding", metoden att "märkesfiera" en region eller en geografisk plats, är vad som sker runt om i världen. Det är inga småpengar som satsas från regioner eller platser som Toscana, Barcelona, Berlin eller länder som Sydkorea och Lichtenstein. Eller Stockholm som med sedvanlig blygsamhet utnämnt sig själv till "The Capital of Scandinavia".

I en globaliserad värld är synlighet och uppmärksamhet två extremt viktiga egenskaper för att attrahera investorer, nya invånare och turister. Det kräver både ett strategiskt och långsiktigt politiskt arbete för att positionera sig mot dessa grupper. Och med konkurrens följer frågeställningar som: Vad har vi att erbjuda? Vem ska vi erbjuda det till?

Hur positiv sanningen än är, eller hur övertygande ambitionen än må vara, måste den marknadsföras. Sanningen måste säljas. Detta är ingalunda en innovation utan något den kommersiella världen alltid har brottats med. Konkurrens handlar om hur du uppfattas och hur du vill uppfattas!

Vad vi nu ser är en mängd organisationer på både dansk och svensk sida, som delvis eller helt baserar sin tillblivelse på integrationstanken och i de flesta fall dessutom är skattefinansierade. Det är en mångfald som är tveklöst positiv och i hög grad avgörande för den fortsatta tillväxten. Men den för också med sig en osammanhängande återspegling av Öresundsregionen på den internationella arenan. Bilden som målas upp av regionen, dess värden och styrkor är splittrad, förvirrad och saknar gemensam och nödvändig tydlighet. Ett varuhus med en mängd platta paket utan inre sammanhang. Och det är just vad "region" betyder: ett inre sammanhang.

Bristande inre sammanhang bygger naturligtvis inte varumärket Øresund eller Öresundsregionen utan innebär istället ett betydande slöseri med ekonomiska och kommunikativa resurser. Du är vad du uppfattas som, varken mer eller mindre.

I det fall Öresundsregionen ska positionera sig på den globala arenan, måste det till radikala grepp och inte kortsiktiga jippon. Inte minst krävs någon form av allians mellan alla de aktörer, framförallt bland politikerna på båda sidor av Sundet, som på det ena eller andra sättet representerar väsenliga delar av regionen.

Verkligheten tågar på, men håller vi samtidigt på att missa den största möjligheten av alla: att bli Europas mest attraktiva region?

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: